Koöperatie Fryslân 2040 van start

3 mei 2012

Koöperatie Fryslân 2040 van start

Begin dit jaar is de Koöperatie Fryslân 2040 gestart. Doel van deze club is: “Het verduurzamen van Fryslân door het verbinden van alle duurzaamheidskennis en -initiatieven om zo van elkaar te leren en elkaar te inspireren. Daarmee willen we verbinden, versnellen en vernieuwen als het gaat om het verduurzamen van de Friese samenleving.”

De coöperatie bestaat uit een bonte mix van ondernemers, maatschappelijke groeperingen, overheden en gedreven individuen die een duurzame transitie van Fryslân willen stimuleren en aanjagen.

De Friese Milieu Federatie is één van de partijen die hieraan deelneemt. Tot nog toe zijn er twee bijeenkomsten geweest waarin ingegaan werd op vraagstukken met betrekking tot duurzame energie, voedsel, duurzame dorpen en duurzame bedrijvigheid. Het komend jaar staat in het teken van het verder uitbouwen van het netwerk en het organiseren van bijeenkomsten. Wilt u eens deelnemen aan een bijeenkomst, meld u aan via http://www.fryslan2040.nl/

 

Impressie van de 2e bijeenkomst Fryslân2040 in IJlst
Impressie van de 2e bijeenkomst Fryslân2040 in IJlst