Koplopers: Pier Jan Noordmans

3 april 2018

Koplopers: Pier Jan Noordmans

Pier Jan (32) Noordmans woont samen met Laura (28) en hun dochterje Yfke (1) op hun boerderij in Iens, een klein dorpje nabij Wommels. Pier Jan zit met zijn vader in een maatschap. Laura doet de administratie bij de plaatselijke veearts, maar werkt daarnaast ook mee in het bedrijf. De biologische melkveehouderij telt 130 melkkoeien. Ze bewerken 80 hectare land.

Janna van der Meer interviewt iedere twee weken een vooruitstrevende ondernemer uit de agrarische sector(m/v).

Pier Jan: “Wij zijn al sinds 1997 biologisch. Toen mijn vader destijds die stap zette, was dat veel minder vanzelfsprekend als nu. Iedereen verklaarde hem voor gek. En alles en iedereen moest wennen: de koeien, het land, ons gezin. Mijn vader is in die moeilijke beginjaren geregeld zwetend wakker geworden.

Nu vinden we het een mooie manier van boeren: je krijgt een eerlijke prijs voor de melk en de mensen waarderen het. Dat positieve gevoel wordt onder biologische boeren breed gedeeld. De sfeer op bijeenkomsten van de bio-boeren van FrieslandCampina en de jaarlijkse bio vakbeurs in Zwolle bijvoorbeeld, is energiek en optimistisch. De spreekwoordelijke geitenwollensokkentypes moet je er met een lantaarntje zoeken.

 

Uitdaging

Mijn belangrijkste uitdaging is momenteel alle koeien gezond te houden. Hetzelfde geldt voor de bodem: goed onderhouden en zuinig mee zijn. Ik wil tegen de gemeenschap kunnen zeggen dat mijn koeien het goed hebben en daardoor genoeg melk geven. Voor alles wat op onze boerderij ter wereld komt, zetten wij ons maximaal in. Het vee past op ons, daarom passen wij op ons vee.  Wij melken gemiddeld 8.500 liter per koe en dat is veel voor een biologisch bedrijf.

Daarnaast produceren wij met zonnepanelen, al onze eigen energie.

Biologisch ondernemen betekent voor mij vooral dat je niet het meeste uit je vee en de grond wilt halen. Je respecteert natuurlijke grenzen en streeft naar balans. Daarmee kom je zelf ook in balans en blijf je plezier in het werk houden. Je wordt als het ware je eigen motortje.

Nu ik zelf een kind heb, ben ik er achter gekomen hoeveel waarde mijn eigen jeugd op de boerderij heeft gehad. Er heerste een sfeer van saamhorigheid en verbondenheid en die wil  ik Yfke ook heel graag laten ervaren.

 

Maatschappij

De wereld wordt steeds wreder en harder. Dat komt doordat iedereen zijn mening durft te ventileren. De boerenstand krijgt er momenteel hard van langs, terwijl we juist zo goed bezig zijn. De prutsers houden er immers vanzelf mee op. Ik vind het vervelend dat de gangbare boeren vaak over één kam worden geschoren. Ieder bedrijf is immers anders. Bovendien is er niet één sector in Nederland die zo flexibel is als de landbouw. Kijk hoe snel iedereen bijvoorbeeld heeft ingespeeld op de nieuwe fosfaatwetgeving. Deze wet heeft veel verdriet en stress veroorzaakt en toch zijn de betrokken agrariërs inventief en sterk genoeg, om er hun weg in te vinden. Ik vraag me af wat er zou gebeuren als je tegen het lerarenkorps zou zeggen, dat ze tien tot twintig procent moeten inleveren.

Wij hebben tweeëntwintig koeien ingeleverd. Dat doet zeer.

Toch ben ik het niet eens met de heersende opinie onder biologische boeren, dat wij niets met de derogatie*  te maken hebben. Het gaat om het sectorbelang. We moeten voor elkaar opkomen. Als Nederlandse boeren zijn we eigenlijk allemaal koplopers, als je het internationaal bekijkt.

 

Toekomst

In de toekomst voorzie ik nog meer tweespalt. Aan de ene kant  zullen er steeds grotere bedrijven komen, die vooral efficiënt produceren. Aan de andere kant zie ik de gezinsbedrijven die in toenemende mate voor de binnenlandse markt produceren, zoals nu biologische en initiatieven als Weideweelde.

Wat onszelf betreft, wil ik rustig kijken welke kansen zich voordoen. Ik zal per gelegenheid afwegen, of het iets voor me is. Het is belangrijk dat je bedrijfsvoering bij je persoonlijkheid en gezin past. Laura en ik zijn tevreden met wat we nu hebben. De balans is goed. We werken hard, maar niet te. We wijden ons ten volle aan het bedrijf, maar zijn ons er ook van bewust dat je niet alles kunt beheersen. Je moet het leven ook zijn gang durven laten gaan.

Het mooiste moment van de dag is, wanneer ik ’s avonds nog even een rondje door de stal maak en het vee tevreden ligt te herkauwen. Of in de zomer, buiten in het weiland, met de koeien in het gras en de vogels in de lucht. Dan geniet ik.”

 

De serie Boerenportretten wordt mogelijk gemaakt door: Boerengilde, Burgerinitiatief Kening fan ‘e Greide, BoerenNatuur, Friese Milieu Federatie, Staatsbosbeheer, It Fryske Gea, Landschapsbeheer Friesland, NoorderlandMelk

*Derogatie is de uitzonderingspositie voor melkveehouders om hun grasland meer te bemesten dan de Europese norm.