Kringlogo 2024: Op zoek naar het meest duurzame burgerinitiatief van Fryslân

22 november 2023

Kringlogo 2024: Op zoek naar het meest duurzame burgerinitiatief van Friesland

Neem deel met jouw bewoners- of burgerinitiatief op het gebied van circulariteit, óf nomineer een initiatief bij jou in de buurt. Door je aan te melden of iemand te nomineren maakt het initiatief kans op de prijs voor het meest circulaire burgerinitiatief in de Friesland. Het winnende initiatief mag een jaar lang het Kringlogo in alle uitingen gebruiken en krijgt provinciale en landelijke publiciteit.

Circulaire burgerinitiatieven leggen de nadruk op andere waarden dan financiën en kosten. Het draait hierbij vooral om het scheppen van meerwaarde voor de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan initiatieven die lokale voedselkringlopen opzetten, aan het oprichten van gedeelde wormenhotels, of aan initiatieven die gericht zijn op afvalpreventie en recycling.

Deze voorbeelden dienen als modellen voor andere individuen en gemeenschappen die zelf ook stappen willen zetten. Daarom zet de Natuur en Milieufederatie Friesland het leukste, mooiste of innovatiefste burgerinitiatief extra in de spotlights tijdens de Week van de Circulaire Economie.

De nationale campagneweek voor de Circulaire Economie vindt plaats van 11 tot en met 16 maart en heeft als doel zoveel mogelijk mensen te betrekken bij de circulaire economie. Gedurende deze week zullen wij via onze communicatiekanalen uitgebreid aandacht schenken aan de winnaar van het Kringlogo 2024.

Wil je jouw project opgeven of ken je een burgerinitiatief bij jou in de buurt die volgens jou deze prijs verdiend? Neem dan contact op met Tess Schram via t.schram@fmf.frl

Beantwoord in je mail de volgende vragen: 

– Naam van het initiatief
– Naam van de contactpersoon
– Kun je één of twee voorbeelden noemen van circulaire activiteiten van het initiatief?
– Wat maakt deze activiteit(en) zo succesvol?
– Wanneer is het initiatief gestart?
– Met wie of welke partijen wordt het initiatief uitgevoerd?
– Wordt het initiatief geheel door vrijwilligers uitgevoerd?
– Waarom kan het initiatief dit steuntje in de rug goed gebruiken?

De ‘Kringlogo’ prijs is een initiatief van de gezamenlijke Natuur en Milieufederaties.

Opgeven kan tot en met 9 februari!

Winnaar vorig jaar Coöperatie Buurtmarkt ‘Better foar Letter’

Wat is er niet circulair aan dit initiatief?! Deze enthousiastelingen die de buurtsuper ‘Better foar Letter’ hebben opgezet zorgen voor een kortere voedselketen, minder voedsel verspilling, voedsel zonder verpakking, minder CO2 uitstoot en heel veel gelukkige leden! Geweldig initiatief en de Natuur en Milieufederaties ondersteunen jullie wens een bijdrage te leveren aan het beter maken van onze aarde!