Lector Bijengezondheid benoemd bij Hogeschool Van Hall Larenstein

25 augustus 2015

Lector Bijengezondheid benoemd bij Hogeschool Van Hall Larenstein

Bij Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL) wordt Karin Steijven per 15 september aangesteld als lector Bijengezondheid.  Karin Steijven promoveert dit najaar aan de universiteit van Würzburg in Duitsland op het onderwerp: ‘Effecten van genetisch gemodificeerde gewassen op bijen’. Tijdens haar studie en overige activiteiten heeft Karin zich verdiept in veel aspecten van bijengezondheid en bijenhouderij waaronder ook de ecologische aspecten hiervan.

De aanstelling van de lector Bijengezondheid vindt plaats naar aanleiding van het in 2013 door het Bijenberaad opgestelde ‘Actieprogramma Bijengezondheid’. Dit actieprogramma  is door de betrokken partijen aangeboden aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken. De staatssecretaris heeft vervolgens toegezegd voor een periode van drie jaar een zogenaamde bijenmakelaar mee te willen financieren als schakel tussen wetenschappelijke kennis en de praktijk.

Staatssecretaris zeer verheugd
Staatssecretaris Dijksma is zeer verheugd over de aanstelling van de bijenlector. “Bijen zijn onmisbaar voor onze natuur en onze voedselproductie. Het is van groot belang dat beschikbare wetenschappelijke kennis om bijengezondheid te bevorderen en bijensterfte tegen te gaan zo goed mogelijk wordt gedeeld. De nieuwe bijenmakelaar kan hier een sleutelrol in gaan spelen”, aldus de staatssecretaris.

Sterk verbindend karakter
De functie van de lector Bijengezondheid heeft een sterk verbindend karakter. De lector vormt een spin in het web tussen onderzoekers, docenten in het groene onderwijs, imkerij-organisaties, natuurbeschermers en andere belanghebbenden. Via praktijkgericht onderzoek draagt  de lector en bijbehorende lectoraat bij aan verbetering van het beroepsgerichte onderwijs en innovatie in de beroepspraktijk.

Bijdrage aan ambitie VHL
Hogeschool  VHL heeft de ambitie de meest duurzame hogeschool van Nederland te worden. Biodiversiteit is in dit kader een van de speerpunten van het toegepast onderzoeksprogramma. De Hogeschool is dan ook blij met deze kans aan dit thema nog meer inhoud te geven via de instelling van dit lectoraat.

Karin Steijven begint 15 september met haar werk. Haar standplaats wordt de locatie Leeuwarden van de Hogeschool.