Leden van It Fryske Gea voor windmolens langs wegen en bedrijfsterreinen

4 april 2014

Leden van It Fryske Gea voor windmolens langs wegen en bedrijfsterreinen

It Fryske Gea, de vereniging voor natuurbescherming in Fryslân, heeft in een online enquête haar leden gevraagd naar standpunten over windenergie. Aan de enquête namen 1.655 leden deel. Driekwart van de respondenten gaf aan voor windenergie te zijn, met een duidelijke boodschap over de locatie en de voorwaarden. Aan de resultaten ontleent It Fryske Gea vier heldere standpunten over geschikte en ongeschikte locaties voor windmolens.