Ledenbijeenkomst 4 juli | Inspiratie vanaf het boerenerf voor FMF

5 juli 2024

Ledenbijeenkomst 4 juli | Inspiratie vanaf het boerenerf voor FMF

Vanuit FMF zijn we vooral bezig met de wereld om ons heen en hoe wij daar met impact aan kunnen bijdragen. Er gebeurt veel, dus stil zitten is niet aan de orde. Maar soms moeten we ook even een pas op de plaats maken en onderzoeken of we nog met de juiste zaken bezig zijn. Als natuur en milieu organisatie zetten wij ons in om samen met partners en stakeholders een gezamenlijke stem voor de natuur te zijn en werken we aan een moai en duorsum Fryslân. Maar welke initiatieven en projecten dragen daar het meeste aan bij? Samen met 60 partners en stakeholders hebben we op 4 juli een mooie bijeenkomst gehad om samen te spreken over de koers voor FMF. We vroegen de aanwezigen waar wij als FMF het verschil in kunnen maken en welke thema’s en onderwerpen van belang zijn voor FMF.

Weide Weelde boer
We waren te gast in Baaium op het erf van boer Marten de Jong, zijn vrouw Anneke en dochter Els. Zij zijn aangesloten bij Weide Weelde boer, omdat zij het als een kans zien om het boerenverhaal op de juiste manier bij de consument op tafel te krijgen, zonder tussenkomst en invloed van derden. Lees meer over de familie De Jong en hun bedrijf.

De toekomst is er al
De bijeenkomst startte met een inspirerend verhaal van Ingrid van de Vegte, onder andere schrijver van het boek ‘De toekomst is er al’. Zij schetste haar beeld over haar bevindingen in Fryslân waarin zij stelt dat we het altijd maar over de toekomst hebben, maar die is er nu al en er liggen voldoende kansen. Ook liet zij zien dat we in Friesland heel goed zijn om nieuwe initiatieven te starten en goede ideeën hebben over hoe het zou moeten, maar de stap naar het doen en realiseren ontbreekt maar al te vaak nog. Stop met praten over en ga vooral werken aan. Klik hier voor de presentatie voor wie benieuwd is naar haar verhaal of de slides van de dag nog een keer wil terug zien.

Vervolgens gingen we in groepen uiteen om op 5 onderwerpen met elkaar het gesprek aan te gaan en vooral input op te halen over wat er speelt in Friesland en waar onze partners en stakeholders aandacht voor willen vragen. We hebben veel input mogen ontvangen welke wij gaan verwerken en meenemen bij het creëren van de nieuwe meerjarenvisie dit jaar. Deze delen we uiteraard graag met jullie via de website.

Dank voor ieders aanwezigheid en input!

“Ondanks de huidige turbulente tijden doet het mij goed dat de mening breed gedeeld werd dat het belangrijk is dat er een Friese Milieu Federatie is, die koersvast is en perspectief blijft bieden. Denken vanuit oplossingen en kansen en verbinding maken met de Friese samenleving, daar is waar de FMF voor staat.”

Hans van der Werf, directeur FMF