Ledental It Fryske Gea stijgt nog steeds: 34.126

14 december 2015

Ledental It Fryske Gea stijgt nog steeds: 34.126

Het aantal leden van It Fryske Gea is dit jaar gestegen naar een nieuw hoogtepunt. Ten opzichte van december vorig jaar is de vereniging voor natuurbescherming in Fryslân met 2.451 leden gegroeid naar maar liefst 34.126 leden nu. Deze stijging is onder andere te danken aan de relatief weinig opzeggingen dit jaar en de succesvolle samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar in het Groen & Fit collectief. Met dit hoge ledental mag It Fryske Gea meer dan twaalf  procent van de Friese bevolking tot haar achterban rekenen.

“De steun van de bevolking voor ons werk is nog nooit zo groot geweest”, aldus Theun Wiersma, hoofd verenigingszaken en communicatie. “Een positief gegeven is bovendien dat we procentueel gezien steeds minder opzeggingen meemaken. Blijkbaar zijn de mensen zich steeds meer bewust aan het worden van het belang van onze leefomgeving en de belangrijke rol die de natuur daarin vervult. Maar ook dat fit zijn, gezondheid en natuur met elkaar te maken hebben.” Plezierig vindt hij te constateren dat zijn vereniging in een duidelijke maatschappelijke behoefte voorziet. “We organiseren daarom ook veel activiteiten: wandelexcursies, vaartochten, fietstochten, kinderactiviteiten, scholenprogramma’s… noem maar op. We laten mensen graag de natuur zelf en actief ontdekken. Bijna elke dag kunnen mensen wel met ons op stap. En uiteraard kan men ook op eigen gelegenheid van de natuur genieten. We geven daartoe graag zoveel mogelijk de ruimte in de bijna zestig natuurterreinen in de provincie. Het is mooi te merken dat dit zo positief wordt gewaardeerd.”

Natuur en gezondheid

Sinds 2009 kent It Fryske Gea een samenwerking met De Friesland Zorgverzekeraar in de vorm van een collectieve zorgverzekering. Het gezamenlijke doel is dat verzekerden kunnen genieten van een voordelige premie en ervoor zorgen dat mensen actief en dichtbij huis van de natuur kunnen genieten. En dat werkt. De afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat steeds meer mensen natuur net als gezondheid erg belangrijk vinden. Door deze twee te combineren in het Groen & Fit collectief is aan beide behoeften gehoor gegeven. Veel leden van It Fryske Gea nemen deel aan deze collectieve zorgverzekering met zowel voordelen voor henzelf als voor de natuur.