Leerlingen op bezoek bij boer Jan Woudstra tijdens Himmelwike

Leerlingen op bezoek bij boer Jan Woudstra tijdens Himmelwike

De Friese Milieu Federatie (FMF) organiseerde een bezoek van basisschoolleerlingen van OBS De Pôle uit Marssum aan de boerderij van Jan Woudstra als afsluiter van de Himmelwike. Jan leerde de kinderen wat hij doet met het maaisel en ging met de kinderen in gesprek of zij ook wel eens afval op straat gooiden. Na zijn les waren alle kinderen overtuigd en zeiden geen afval meer op straat te zullen gooien. Eigenlijk zou er ook veel minder verpakkingsmateriaal moeten zijn. Veel dingen kunnen immers onverpakt, zoals snoepjes.

27 mei 2024

Vorige week deden de kinderen mee aan de Himmelwike en hebben het dorp opgeruimd. Jan Woudstra moedigde de kinderen aan om de bermen, maar ook de rest van het dorp schoon te houden. Boer Jan bezocht ook de school in Dronryp, SWS De Twaspan in Deinum en OBS De Pôle in Marssum.

Samen Fryslân Schoon
In de gemeente Waadhoeke en de gemeente Harlingen werken Omrin en de FMF samen in het programma Samen Fryslân Schoon. De Himmelwike is onderdeel van dit programma en tijdens de Himmelwike ruimen kinderen van basisscholen zwerfafval op in de omgeving van school. Door bewust bezig te zijn met een schone wereld leren ze het belang van het voorkomen van zwerfafval. In de Waadhoeke waren maar liefst 1400 leerlingen aan de slag om de gemeente op te ruimen!

Omroep Zilt was er bij en maakten er een leuk video van: ‘Gastles op de boerderij’.

Voor meer informatie of opmerkingen, neem contact op met:

Profiel Lemke Statema

Lemke Statema

Externe professional op het gebied van natuur en biodiversiteit