Leerlingen OBS de Dam trappen zwemseizoen af

14 mei 2014

Leerlingen OBS de Dam trappen zwemseizoen af

Met een temperatuur van circa 14 graden was het maandag nog geen weer om te zwemmen in het buitenwater. Toch trapten leerlingen van OBS de Dam uit Lemmer het buitenzwemseizoen enthousiast af door in waterloopballen over het water te rennen. Dit gebeurde op het Lemsterstrand in Lemmer. Gedeputeerde Tineke Schokker gaf het startsein voor het zwemseizoen, in aanwezigheid van wethouder Johannes van der Pal van gemeente De Friese Meren en bestuurder Wietze de Haan van Wetterskip Fryslân.

Veilig en schoon zwemwater
Gedeputeerde Schokker: ‘Fryslân is een provincie met veel (zwem)water. In en rondom onze Friese wateren wordt veel gezwommen en gerecreëerd. Zowel voor de gezondheid van de zwemmers als voor recreatie- en toerismebranche is veilig en schoon zwemwater van groot belang. Het is belangrijk dat, nu en in de toekomst, het oppervlaktewater scho(o)n(er) is en blijft. Daarom verstrekt de provincie sinds kort een subsidie voor de installatie van nieuwe vuilwaterinnamepunten. Op deze manier willen we stimuleren dat vuil toiletwater van onder andere de pleziervaart niet in het (zwem)water wordt geloosd.’

Samenwerking
Wetterskip Fryslân controleert de zwemwaterlocaties. Hierbij wordt getest op verontreinigingen waar zwemmers ziek van kunnen worden. Wetterskip Fryslân controleert de binnenwateren, Rijkswaterstaat controleert de zwemwateren langs de kust. Provincie Fryslân zorgt voor de inspectie en handhaving van de zwemwaterlocaties. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor de voorlichting over de waterkwaliteit van alle zwemplekken.

water fryslan schoon

Subsidie voor schoner zwemwater
Met de campagne ‘Gewoon schoon, lekker fri(e)s’, wil Het Friese Merenproject in samenwerking met recreatieschap de Marrekrite, Wetterskip Fryslân, de Friese Milieu Federatie en het Watersportverbond (regio Fryslân) het publiek voorlichten over de mogelijkheden en effecten van vuilwaterinzameling. In juli 2013 besloot provincie Fryslân om vanuit het project ‘Wurkje foar Fryslân’ 1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor schoner vaar- en zwemwater. Doel is de aanleg en uitbreiding van vuilwaterinnamepunten (met onder andere een subsidieregeling voor ondernemers in de watersportbranche) en bewustwording bij de recreatievaart dat vuil water niet in het zwemwater hoort.

Meer informatie vind je op www.vuilwatervangjeop.nl