Leeuwarden plaatst zonnepanelen op bouwgrond

9 mei 2012

Leeuwarden plaatst zonnepanelen op bouwgrond

Leeuwarden plaatst mogelijk zonnepanelen op grond die voorlopig niet wordt bebouwd. De stad praat hierover met energiebedrijven Greenchoice en Essent. Dit bericht de Leeuwarder Courant.

Het mes snijdt hier aan twee kanten. De zonnepanelen helpen Leeuwarden niet alleen om in 2020, zoals gepland, onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen. Ze brengen ook geld in het laadje voor braakliggende grond waar de gemeente forse rentelasten voor betaalt. Vooral in de toekomstige stadswijken in de Zuidlanden en op het bedrijvenpark Nieuw Stroomland is volop ruimte.