Leeuwarden wint de landelijke Operatie Steenbreek trofee!

21 september 2017

Leeuwarden wint de landelijke Operatie Steenbreek trofee!

Operatie SteenbreekGoed nieuws uit Krimpen aan den IJssel, namens de jury op de Nationale Groendag in Krimpen aan den IJssel heeft Tweede Kamerlid Isabelle Diks de Nationale Operatie Steenbreek prijs uitgereikt aan de winnende gemeente Leeuwarden. Chantal Melching van de Friese Milieu Federatie en Gjalt Faber van Gemeente Leeuwarden hebben de prijs in ontvangst genomen en het publiek toegesproken. Van de 50 gemeenten waren 7 genomineerd op basis van hun inzending. Leeuwarden kreeg de prijs op basis van goede samenwerking tussen de partijen, de planmatige aanpak, de goede draaiboeken bij wijk acties, het brede programma en de actieve burgerparticipatie. Chantal heeft de zaal vanaf podium opgeroepen te applaudisseren voor de bewoners van Leeuwarden, want zij hebben eigenlijk de prijs verdiend.


Operatie Steenbreek
Leeuwarden is één van de 51 steden die met Operatie Steenbreek die de uitdaging is aangegaan om verstening van de stad tegen te gaan. Hierdoor kan het water namelijk niet goed wegstromen en krijgen we steeds vaker te maken met wateroverlast. De biodiversiteit gaat erop achteruit en het zorgt voor hittestress. Operatie Steenbreek wordt mede mogelijk gemaakt door hogeschool Van Hall Larenstein, de Friese Milieu Federatie, IVN, Wetterskip Fryslân, Gemeente Leeuwarden, het Nordwin College en Provincie Fryslân.