Leeuwarder Courant houdt in samenwerking met FMF enquête over schaalvergroting

6 juni 2013

Leeuwarder Courant houdt in samenwerking met FMF enquête over schaalvergroting

De schaalvergroting in de landbouw blijft discussie oproepen. Boeren betogen dat ze moeten uitbreiden om een fatsoenlijke boterham te verdienen en om bedrijven levensvatbaar te houden. Ze benadrukken het grote belang van hun sector voor de Nederlandse economie. Tegenstanders wijzen op de negatieve gevolgen voor het landschap, dierenwelzijn, verkeersveiligheid en volksgezondheid.

Maar hoe denkt de noorderling over deze problematiek? Om een antwoord te krijgen op die vraag hebben boerenorganisatie  LTO Noord en de noordelijke milieufederaties (Friese Milieu Federatie, Natuur en Milieufederatie Drenthe en Natuur en Milieufederatie Groningen) gezamenlijk een enquête opgesteld die op zaterdag 22 juni geplaatst wordt in de Leeuwarder Courant en het Dag blad van het Noorden en op hun sites.

Voorafgaand aan de enquêtes publiceren beide kranten een serie verhalen over schaalvergroting, biologisch boeren etc.

Logo Leeuwarder Courant                  Logo FMF