Livebeelden van Broedende Visdieven!

23 mei 2016

Livebeelden van Broedende Visdieven!

De eerste visdieven zijn neergestreken op het dak van het Nordwin College te Leeuwarden voor een nieuw broedseizoen.

Het Kenniscentrum Burgers & Biodiversiteit (KBB), is een samenwerkingsplatform opgericht vanuit Hogeschool Van Hall Larenstein (VHL). De opleiding Diermanagement van Hogeschool VHL is drie jaar geleden een meerjarig onderzoek gestart naar dakbroedende visdieven in Leeuwarden. Via het KBB zal de komende maanden verslag gedaan worden van dit onderzoek waarbij visdieven live in beeld worden gebracht.

De laatste jaren lijkt het steeds vaker voor te komen dat
visdieven broeden in stedelijke gebieden, en zo ook in Visdief_shutterstock_59248381
Leeuwarden. Van oorsprong zijn visdieven grondbroeders en komen ze voor in kust- en moerasgebieden. Helaas worden voornamelijk de moerasgebieden steeds minder geschikt waarbij voedseltekort, predatiedruk op de visdiefkuikens en een verhoogd risico op overstroming van nesten door klimaatverandering een belangrijke rol spelen. Door deze factoren zijn visdieven gedwongen om nieuwe broedgebieden te zoeken. Platte daken van bijvoorbeeld bedrijfspanden en scholen blijken steeds vaker als broedplek uitgekozen te worden. Hierdoor wordt het stedelijk gebied
steeds belangrijker voor soortbehoud en natuurbescherming.

In het kader van het onderzoek dat Hogeschool VHL uitvoert, wordt de visdievenkolonie op het dak van het Nordwin College tijdens het broedseizoen gevolgd met behulp van een webcam. De livestreambeelden, aangevuld met compilatiefilmpjes van leuke en interessante momenten, zijn te zien op de website van Hogeschool VHL, het KBB en de Friese Milieu Federatie.

Doordat de vogels de hele dag geobserveerd worden, ontstaat er een goed beeld van het gedrag, voedselkeuze en broedsucces binnen deze kolonie. Ook worden kuikens en waar mogelijk volwassen visdieven van kleurringen voorzien om zodoende meer inzicht te verkrijgen in de overleving en de mate van uitwisseling met andere broedkolonies.

Daarnaast zal aandacht besteed worden aan de problemen die deze kolonie ook veroorzaakt voor omwonenden om deze problemen waar mogelijk te voorkomen. En zo zijn er nog meer plannen voor de komende tijd om het inzicht in het belang van dergelijke dakbroedende vogels te vergroten.

Meer weten?
Christa van der Weyde
058-2846152
christa.vanderweyde@hvhl.nlKBB logo

 

nordwin-college