LOKALE ENERGIE VOORWAARTS GAAT DOOR!

18 juli 2012

LOKALE ENERGIE VOORWAARTS GAAT DOOR!

LOKALE ENERGIE VOORWAARTS GAAT DOOR! 18 juli 2012Het project Lokale Energie Voorwaarts, waarin dorpen worden ondersteund bij projecten waarbij lokaal duurzame energie wordt opgewekt, gaat door! In de eerste helft van 2011 zijn inwoners van Oentsjerk, Reduzum, Noordwolde-Zuid en de Leeuwarder wijk Camminghaburen door de FMF ondersteund.
De milieufederaties van Friesland en Groningen hebben op de website www.duurzameinitiatieven.nl de duurzame energie initiatieven in Groningen en Friesland in kaart gebracht. Bovendien is een routekaart gemaakt. Deze routekaart loopt de verschillende fases door die men tegenkomt bij de oprichting van een lokaal duurzaam energiebedrijf en maakt de verschillende zaken die daarbij komen kijken inzichtelijk. Want hoewel er in Noord-Nederland veel enthousiasme is onder de initiatiefnemers, toch lopen zij vaak tegen problemen aan. De routekaart biedt daarbij hulp! Eigen duurzame energie is daarmee weer binnen handbereik gekomen. Feitelijk is er een servicepunt ontstaan bij de Friese Milieu Federatie. Alle bestaande en nieuwe initiatieven kunnen hier terecht voor (ondersteunings)vragen.

De  komende tijd zal het servicepunt meer vorm krijgen. De opgebouwde kennis en het opgebouwde netwerk worden beter toegankelijk voor alle lokale initiatieven. De aanwezige kennis zal worden verbreed en verdiept.  De inmiddels beschikbare routekaart vormt de basis om trainingen, expertmeetings en workshops op te zetten. Belangrijk daarbij is dat het gaat om kennis die beschikbaar is gekomen vanuit de initiatieven die al concreet aan de slag zijn en resultaten hebben geboekt, zoals Reduzum en Grunniger Power. Het is daarmee praktische en door iedereen toepasbare kennis. De Friese Milieu Federatie is er van overtuigd dat daarmee een belangrijke drempel om te beginnen met een lokaal initiatief is geslecht.

Conferentie Lokale Energie Voorwaarts

Op 29 juni 2012 vond in het Fries Congres Centrum te Drachten de conferentie Lokale Energie Voorwaarts plaats. Ongeveer 130 gasten kregen een middag aangeboden waar de lokale opwekking van duurzame energie centraal stond. De middag werd georganiseerd door de Friese Milieu Federatie en de Natuur- en Milieufederatie Groningen.

De organisatie streefde ernaar om de CO2 van de conferentie zoveel mogelijk te compenseren. Bij binnenkomst kon elke bezoeker daarom een vrijwillige donatie geven. In totaal werd ruim € 1000,00 ingezameld, met dank aan uiteraard de bezoekers en aan de bedrijven Damstra Installatietechniek, UniqueLights, Ploos van Amstel en EKwadraat.

De opbrengst komt geheel ten goede aan kindertehuis COLT Phnom Penh in Cambodja. COLT is momenteel bezig met het bouwen van zonnepanelen op het dak van het kindertehuis. Door zonnepanelen op het dak te plaatsen zal het tehuis 180 euro per maand besparen. Met deze 180 euro kunnen drie nieuwe leerkrachten worden aangesteld. Deze leraren geven de kinderen in eerste plaats een kans op goed onderwijs.

Daarnaast maken de leerkrachten  samen met het andere personeel van het tehuis de kinderen ook nog eens bewust van duurzaamheid. Dit doen ze door de kinderen actief te betrekken bij het duurzame project. Deze kinderen zullen dus opgroeien met het besef hoe belangrijk duurzaamheid is. Deze les blijft hun voor altijd bij en zullen zij ook doorgeven aan volgende generaties.
Voor meer informatie of voor het delen van informatie kunt u contact opnemen met Eelke Broersma, tel. 058 – 289 03 03, email e.broersma@friesemilieufederatie.nl

LOKALE ENERGIE VOORWAARTS GAAT DOOR! zonnepanelen 18 juli 2012