Lokale Enerzjy Ferwerderadiel stopt met windenergie

5 juni 2014

Lokale Enerzjy Ferwerderadiel stopt met windenergie

Het bestuur van Lokale Enerzjy Ferwerderadiel (LEF) trekt zich terug uit de discussie over plannen met windmolens in Ferwerderadiel. LEF probeerde te coördineren maar kreeg vooral kritiek. De FMF betreurt het terugtrekken van LEF. De FMF is van mening dat LEF met de allerbeste bedoelingen heeft geprobeerd om windenergie in de gemeente bespreekbaar te maken. LEF maakte duidelijk dat windenergie, naast het opwekken van duurzame energie, ook een toegevoegde waarde heeft vanwege het saneren van bestaande molens en investeringen in de lokale gemeenschappen.

De FMF betreurt het dat de discussie in Ferwerderadiel vooral gedomineerd werd door de Nee stemmers en dat daardoor geen goede dialoog tot stand is gebracht. De FMF hoopt van ganser harte dat het gesprek mogelijk blijft en dat we gezamenlijk blijven werken aan een duurzame toekomst. De FMF wil hier graag aan bijdragen en wil hierover het gesprek aangaan.


Nu volgt de officiële verklaring van stichting Lokale Enerzjy Ferwerderadiel

Eind januari is het proces Fryslân foar de Wyn onder de aandacht van de stichting Lokale Enerzjy Ferwerderadiel (LEF)  gekomen. Tot dan was windenergie voor LEF geen optie; zowel provincie als gemeentelijk beleid weerhielden dit. Wij hebben gemeend dat wij hier nu in mee moesten aangezien er in Ferwerderadiel de nodige initiatieven op het gebied van windenergie bekend waren.  LEF heeft zich daarbij  de rol van regisseur aangemeten. Dit om  een te grote toeloop van initiatieven te keren en voor burgers ook een aandeel in de opbrengst te verkrijgen. Dit betekende wel extra voorwaarden bovenop die van provincie en Fryslân foar de Wyn.

In de afgelopen maanden heeft de stichting Lokale Enerzjy Ferwerderadiel zich ingezet om  voor de inwoners van deze gemeente een zo gunstig mogelijke invulling te geven aan initiatieven op het gebied van windenergie. Let weL: LEF zou geen molens plaatsen, maar was van doel het aantal te beperken en er een reëel aandeel voor burgers uit te halen.  Ook zou het groeperen van molens kunnen worden gerealiseerd en zouden de oude molens (deels op termijn) opgeruimd worden.

In een drietal bijeenkomsten en middels advertenties heeft LEF geprobeerd om dit doel aan de bewoners duidelijk te maken, waarmee niet gezegd is dat er verwacht werd dat iedereen de komst van windmolens zou waarderen. Het is algemeen bekend dat er weerstand tegen is. Het risico dat er toch molens komen is niet ondenkbeeldig en LEF heeft dan ook geprobeerd om tegenstanders van de goede bedoelingen van de stichting te overtuigen.

Tegenstanders kunnen zich daar moeilijk in vinden en voeren van alles aan om hun doel te bereiken: er mogen in deze regio helemaal geen molens komen; ook niet opgeschaald en/of middels sanering van de oude. Daarbij worden argumenten aangehaald die in het geheel niet over de inhoud gaan, maar worden onder andere de integriteit van de bestuursleden en mogelijke persoonlijke belangen bij plaatsing naar voren gebracht. Ook werden de bestuursleden als stromannen van het gemeentebestuur afgeschilderd. Dat heeft LEF tot nu toe voor lief genomen. Als bestuurder van een stichting die duurzame energie opwekking en besparing nastreeft  (dus ook zonne-energie, biomassa, geothermie, blue energie etc.) moet je enig incasseringsvermogen hebben.  Inzet van LEF was om er voor de inwoners van Ferwerderadiel en de direct daaraan grenzende dorpen een zo gunstig en aanvaardbaar mogelijke invulling met betrekking tot de initiatieven op het gebied van windenergie uit te slepen.

Voorstanders van de ideeën van LEF hebben zich niet of nauwelijks laten horen nu duidelijk is dat tegenstanders zo duidelijk te kennen geven dat zij in het geheel geen windmolens willen. Wij voelen ons daarnaast door de provincie in de steek gelaten nu er (nog) geen keus is gemaakt over de opdracht om in Fryslân 530 MW op land te plaatsen en of er wel of geen groot park in het IJsselmeer kan komen.

Het bestuur van de stichting LEF meent dat zij met hun bemiddelingspogingen geen rol meer kunnen vervullen. Het idee om via een coöperatie de dorpsmolens in de plannen te integreren is daarmee jammer genoeg ook van tafel. De plannen van de initiatiefnemers (investeerders)  blijven als zodanig wel bestaan.

LEF zal zijn coördinerende aanvraag bij Fryslân foar de Wyn intrekken. LEF blijft zich inspannen om middels andere wegen  zijn doelstelling op het gebied van energie besparing en duurzame opwekking  inhoud te geven.

Het bestuur van LEF

S. Wagenaar
S. Terpstra
H. Bruinsma