Luiheid grootste oorzaak zwerfafval Franeker

4 juli 2017

Luiheid grootste oorzaak zwerfafval Franeker

‘Een groot aandeel van het zwerfafval ontstaat door luiheid van de mens, jong en oud.’ Dat was één van de veelgehoorde conclusies tijdens de presentaties in het oude stadhuis van Franeker. Leerlingen uit de klassen 2A, 2B, 2C en 2P van de Anna Maria van Schurman hebben – in opdracht van Gemeente Franekeradeel – gewerkt aan een onderzoek naar zwerfafval in Franeker. Op woensdag 28 juni presenteerden de leerlingen hun onderzoeksgegevens, conclusies en aanbevelingen aan de opdrachtgever in de persoon van wethouder dhr. Bekkema en Hoofd Afvalverwerking dhr. Nuus.

Zes weken lang hebben de leerlingen aan hun onderzoek gewerkt. Twee klassen namen enkele Franeker buurten onder de loep. De andere klassen onderwierpen het eigen schoolplein en de directe omgeving ervan aan een grondige inspectie. Rustige en nieuwe buurten bleken schoner dan andere. En ook het schoolplein blijkt gedurende de dag pieken en dalen te kennen in de hoeveelheid zwerfafval. Vooral tijdens en na de lunchpauze neemt de vervuiling toe.

Aanbevelingen
Zwerfafval staat rommelig, is slecht voor het milieu, kost de gemeenschap geld en kan ook nog eens gevaarlijk of zelfs dodelijk zijn voor dieren. De opdrachtgever kreeg het advies om zorg te dragen voor voldoende afvalbakken op goed gekozen locaties. En deze afvalbakken met regelmaat te legen. Waarbij opgemerkt dat het burgers mogelijk motiveert afval in de bakken te gooien als deze gepimpt worden. Naast fysieke maatregelen bleek bewustwording en opvoeding van de bevolking ook heel belangrijk. Om daaraan bij te dragen hadden de jongeren gewerkt aan vlogs en animatiefilmpjes. De opdrachtgever was zichtbaar onder de indruk van alles.

Samen Fryslân Schoon
Het zwerfafvalproject is uitgevoerd onder de vlag van Samen Fryslân Schoon – een projectmatige samenwerking tussen Friese Milieu Federatie, IVN Fryslân en de gemeenten Franekeradeel | Harlingen |  Littenseradiel | Leeuwarderadeel. De partijen willen Friese burgers – jong en ouder – bewust maken van de negatieve gevolgen van zwerfafval en ieders eigenaarschap daarin.

Het zwerfafvalproject is uitgevoerd onder de vlag van Samen Fryslân Schoon - een projectmatige samenwerking tussen Friese Milieu Federatie, IVN Fryslân en de gemeenten Franekeradeel | Harlingen | Littenseradiel | Leeuwarderadeel./ franeker