Manifest zonneparken Noord-Nederland: meer ván en voor de omgeving

8 november 2018

Manifest zonneparken Noord-Nederland: meer ván en voor de omgeving

Leg alleen nog zonneparken aan waar de lokale gemeenschap over meebeslist en waarvan de verdiensten aan hen ten goede komen. Dat is de boodschap van de noordelijke energiekoepels en natuur- en milieufederaties in hun gezamenlijke Manifest Zonneparken Noord-Nederland.

De manifestpartners constateren in het manifest dat grote zonneparken in opkomst zijn en noodzakelijk zijn voor de energietransitie. Tegelijkertijd constateren zij dat de realisatie van deze parken beter kan en moet. Op dit moment wordt er bij de realisatie van de parken onvoldoende rekening gehouden met omwonenden, natuur en landschap. Er zijn voldoende mogelijkheden om op grote schaal duurzame en lokale energie op te wekken, waar de gemeenschap over meebeslist én waarvan de verdiensten ten goede komen aan de lokale gemeenschap. De organisaties roepen overheden op om samen met hun werk te maken van zonneparken die wel van en voor de omgeving zijn.

Zeven vuistregels
Met het gezamenlijke manifest geven de manifestpartners zeven vuistregels om zonneparken meer van en voor de omgeving te laten zijn. Zo stellen de organisaties dat je zuinig op ruimte moet zijn: geef prioriteit aan zon op daken, bedrijventerreinen, geluidswallen en verweesde gronden bij het zoeken naar geschikte locaties voor zonneparken. Verder vinden zij het belangrijk dat elk zonnepark samen met bewoners ontworpen en landschappelijk ingepast moet worden en dat de opbrengsten op een eerlijke manier gedeeld moeten worden.

Waarde toevoegen aan landschap en biodiversiteit
Ook roepen zij op om de lokale energiebeweging te ondersteunen en als voorwaarde op te nemen dat elk zonnepark in het landelijk gebied een toegevoegde waarde moet hebben voor landschap en biodiversiteit. De organisaties roepen overheden en ontwikkelaars op om deze vuistregels over te nemen als voorwaarde voor de realisatie van nieuwe zonneparken.

Het aanbod van de energiegroepen 
Het manifest is opgesteld door EnergieVanOns, de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de Natuur en Milieufederatie Groningen, de Friese Milieu Federatie, de Groninger EnergiekoepelUs Kooperaasje en de Drentse Koepel Energie Initiatieven. Deze partijen doen bewoners, overheden en projectontwikkelaars ook een aanbod: vanuit hun kennis en ervaring bieden zij aan mee te werken aan mogelijkheden om zonneparken meer van en voor de omgeving te laten zijn.

Manifest Zonneparken Noord-Nederland