Meld u nu aan voor de excursie op het Ecomunitypark!

14 juni 2017

Meld u nu aan voor de excursie op het Ecomunitypark!

Op 17 juni organiseert IVN afdeling Ooststellingwerf een excursie op Ecomunitypark. Voorheen werd het terrein gebruikt voor agrarische doeleinden en nu wordt het voor Ecomunitypark ingezet voor de ontwikkeling van natuur en biodiversiteit. Van de 17 hectare grond zal 55% blijven bestaan uit natuur en water. De overige grond is bestemd voor bedrijven die zich willen vestigen op het duurzame werklandschap van Ecomunitypark .

Voor de ontwikkeling van de natuur en biodiversiteit op het terrein zijn verschillende stimulerende activiteiten uitgevoerd in samenwerking met lokale ecologen, de Friese Milieu Federatie en het Wetterskip Fryslân. De resultaten worden door studenten van Van Hall Larenstein uit Leeuwarden in de gaten gehouden middels een biodiversiteitsmonitoring.

Tijdens de excursie zullen zowel de Friese Milieu Federatie als Ecomunitypark hier meer informatie over geven en een rondleiding geven over het terrein.

Klik hier om u aan te melden!