Meldpunt Wildlife Crime

11 februari 2016

Meldpunt Wildlife Crime

header-website

Vanaf 22 juni 2014 is het meldpunt Wildlife Crime actief. Dit meldpunt is gelanceerd omdat buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en politie regelmatig meldingen binnenkrijgen van wildlife crime in Nederland. Ondanks deze meldingen weten we niet in welke mate dit voorkomt. Dat komt deels doordat dit soort criminelen hun illegale handelingen verborgen weten te houden en vervolging lastig is te herkennen.

Bij wildlife crime moet u denken aan: het vergiftigen van wilde dieren; wildstropen; vangen van wilde dieren; het dichtgooien van nestholen, et cetera. Hiervan zijn voornamelijk de volgende wilde dieren slachtoffer: buizerd, havik, torenvalk, kiekendief, steenmarter, vos, das, roek en zangvogels.

Buizerd in Klem
Buizerd in Klem

Met het meldpunt Wildlife Crime willen wij: de omvang; het soort; de locatie; de diersoort en de frequentie van wildlife crime in Nederland in kaart brengen. Door de verzamelde gegevens van wildlife crime kunnen we een actieplan opstellen om wildlife crime tegen te gaan.

Door middel van onze petitie willen we aan de Tweede Kamer duidelijk maken dat er wat moet worden gedaan aan wildlife crime in Nederland! De petitie kunt u vinden op: http://www.wildlifecrime.eu/petitie

Het meldpunt is een initiatief van de FMF en een samenwerking tussen vele andere partijen en Natuur en Milieufederaties.

Meer weten?
Arnoud de Vries
058-7600762
a.de.vries@friesemilieufederatie.nl
www.wildlifecrime.eu