Milieufederaties willen meer voedselbossen

8 maart 2018

Milieufederaties willen meer voedselbossen

Bron: Friesch Dagblad, 07 maart 2018 – Theo Klein.

Leeuwarden | De Friese Milieu Federatie (FMF) begint samen met de milieufederaties van Groningen en Drenthe een werkplaats voor voedselbossen. Volgens Simon Bijlsma van de FMF moet dat op termijn leiden tot commerciële voedselbossen waar boeren een boterham mee kunnen verdienen.

,,Fryslân telt al een aantal voedselbossen, maar dat zijn vooral kleinschalige, vaak hobbymatige projecten. In Oosterbierum zijn twee agrariërs, Gerrit en Jelle Seerp Jukema, met een proefproject met een omvang van zo’n twee tot vier hectare begonnen om te kijken of een commercieel voedselbos haalbaar is. Ook bij Makkinga is een grootschaliger project. Er is heel veel belangstelling voor in het Noorden maar het staat nog in de kinderschoenen. Met een werkplaats willen we kennis bundelen en voorkomen dat mensen steeds zelf het wiel moeten uitvinden.”

Een voedselbos is volgens Bijlsma meer dan een veredelde boomgaard met fruit en notenbomen. ,,In zo’n bos werk je met een aantal lagen. Het begint al met de bodem waar je knolgewassen in verbouwt.”

„Op de bodem kun je kruiden kweken. Verder zet je in het bos vruchtenstruiken, kleine bomen en grotere bomen. Zo kun je niet alleen op verschillende tijden oogsten, het is ook veel beter voor de biodiversiteit. Vogels en insecten gedijen in een afwisselend cultuurlandschap veel beter dan in monocultuur gebieden. Door afwisseling van bomen en gewassen loop je ook veel minder risico op planten- en boomziektes.”

Zo’n bos commercieel te runnen, is een uitdaging, geeft Bijlsma toe. ,,Het is sowieso lastig hoe je er voor kunt zorgen dat agrariërs ervaring op doen met rendabele bossen. Je moet ook overbruggingstijd hebben. Als je nu walnotenbomen plant, duurt het heel wat jaren voor er geoogst kan worden. Is daar financieel een mouw aan te passen?”

Anders dan gewone bossen zullen voedselbossen niet zomaar vrij toegankelijk zijn voor het publiek. ,,Maar misschien is een deel van het bos als een zelfoogstbos in te richten. Dan kunnen mensen net als bij zelfoogstmoestuinen een abonnement nemen en zelf hun eten uit het bos halen.”

De eerste bijeenkomst van de voedselboswerkplaats, zowel bedoeld voor boeren als andere geïnteresseerden, is op 11 april in Allardsoog. ,,Dat ligt mooi op de grens van de drie provincies.”