Ministerie van EZ steunt Friese aanpak voor handhaving natuur

8 januari 2013

Ministerie van EZ steunt Friese aanpak voor handhaving natuur

Het ministerie van Economische Zaken heeft de provincie Friesland 20.000 euro subsidie toegezegd voor de Toezichtkring Natuurhandhaving. Dat is een samenwerkingsverband van Friese handhavers. Voor het ministerie is het een schoolvoorbeeld om de uitvoering van de natuurwetgeving te verbeteren. Het ministerie wil de manier waarop de Friese organisaties samenwerken dan ook als pilot gebruiken voor de rest van Nederland.

Het verbeteren van de natuurwetgeving is voor het ministerie van groot belang. Het ministerie van EZ wil de handhaving verbeteren door het toezicht te versterken waar de risico’s groot zijn. Daar waar bedrijven het goed doen, kan minder toezicht plaatsvinden. Een goede samenwerking tussen alle handhavingspartijen is daarvoor belangrijk. De provincie Friesland heeft dat volgens het ministerie goed geregeld in de Toezichtkring Natuurhandhaving.

De Toezichtkring bestaat al sinds 2003. In de kring zitten diverse handhavers. Regiopolitie Friesland neemt deel, evenals Staatsbosbeheer en It Fryske Gea. Ook Natuurmonumenten en Sportvisserij Friesland doen er in mee. Datzelfde geldt voor de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit en de provincie Friesland. Zij controleren gezamenlijk de naleving van de natuurwetgeving. Door die samenwerking kunnen ze misdrijven als roofvogelvervolging, visstroperij en illegale bomenkap effectiever aanpakken.

De sleutel tot succes is de bundeling van inhoudelijke vakkennis met expertise in de aanpak van strafbare feiten. Daardoor kunnen de handhavers de controles gerichter uitvoeren waar en wanneer dat het meest nodig is. Het voortbestaan van de Toezichtkring is niet vanzelfsprekend. Nieuwe regelgeving, reorganisaties en bezuinigingen zetten de samenwerking onder druk. Ook de komst van de regionale uitvoeringsdienst FUMO heeft invloed op de samenwerking. Daarom start de Friese Milieu Federatie op verzoek van de Toezichtkring met de Borging Groene Handhaving. Dat project beoogt een verdere intensivering van de samenwerking. Ook willen de partijen beter laten zien wat de Toezichtkring doet door meer te communiceren. In februari 2013 willen ze een convenant ondertekenen waarin zij die intentie bekrachtigen.