Mismatch tussen lokale energie initiatieven en de overheid

6 december 2016

Mismatch tussen lokale energie initiatieven en de overheid

Uit het onderzoek van Tieneke Clevering, in opdracht van de Friese Milieu Federatie, blijkt dat er een mismatch bestaat tussen de ondersteuningsbehoeften van lokale energie initiatieven en het aanbod van de Friese gemeenten. Vooral het verschil tussen de gemeenten blijkt onderling erg groot. Een lokaal energie initiatief in Súdwest-Fryslân heeft bijvoorbeeld een veel grotere kans op passende ondersteuning dan een initiatief in Weststellingwerf.

Onderzoeker Tieneke Clevering: “Ferskate gemeenten binne al bêst fier mei in fyzje oer boargerpartisipaasje en hoe hja om gean wolle mei enerzjy inisjatyven binnen de gemeente.”  Dit terwijl andere gemeenten nog helemaal geen beleid hebben over deze onderwerpen. Geen beleid over energie initiatieven zorgt er niet altijd voor dat de ondersteuning vanuit de gemeenten dan ook gelijk minder passend is. Maatwerk en een duurzaamheidsambtenaar die de ruimte krijgt, kunnen van doorslaggevend belang zijn voor het slagen van initiatieven.

Clevering nam ook waar dat er nog steeds veel lokale energie initiatieven zijn met plannen voor windenergie. De  provincie gooit echter roet in het eten door haar algehele verbod inzake nieuwe windmolens op land. Ook de duurzaamheidsambtenaren van de Friese gemeenten ervaren dit als belemmerend. “In soad gemeenten hawwe sels ek een enerzjy ambysje at it gjit om griene enerzjy, it sels opwekke derfân en it redusearjen fan harren enerzjygebrûk, dyt se now op in oare manier ynfolje moatte.”

In het rapport staan een aantal adviezen voor gemeenten:  zo kunnen ze   zich beter minder richten op het verspreiden van kennis over duurzame toepassingen, aangezien lokale energie initiatieven mede door de ondersteuning van Ús Kooperaasje en de Energiewerkplaats hier zelf vaak al veel kennis over in huis hebben. Wel hebben de  lokale energie initiatieven behoefte aan meer lokale naamsbekendheid. Graag zouden ze hierbij door de gemeente ondersteund willen worden. De gemeente zou bijvoorbeeld advertenties over het lokale energie initiatief in de lokale kranten kunnen laten plaatsen en de wethouder met duurzaamheid in portefeuille zou de ambassadeursrol op zich kunnen nemen.

Donderdag 8 december presenteert Tieneke Clevering  tijdens de Green Drinks in de Kanselarij in Leeuwarden haar onderzoeksresultaten. Iedereen met interesse in dit onderwerp is van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Klik hier om de uitnodiging te bekijken.

 

Nadere info wordt graag verstrekt door Tieneke Clevering (tel. 0645806173).