Nacht van de Nacht trekt 3000 bezoekers

27 oktober 2014

Nacht van de Nacht trekt 3000 bezoekers

(vlnr): Gerben Bergstra (Friese Milieu Federatie), Raji Hakim (één van de drie vossen), Hans van der Werf (directeur Friese Milieu Federatie), wethouder Harry van der Molen van de gemeente Leeuwarden, Lynke Bijpost (één van de drie vossen) en Melissa de Kleine (één van de drie vossen).
(vlnr): Gerben Bergstra (Friese Milieu Federatie), Raji Hakim (één van de drie vossen), Hans van der Werf (directeur Friese Milieu Federatie), wethouder Harry van der Molen van de gemeente Leeuwarden, Lynke Bijpost (één van de drie vossen) en Melissa de Kleine (één van de drie vossen).

De Nacht van de Nacht 2014 is zaterdagavond succesvol verlopen. De 30 activiteiten in de provincie trokken naar schatting 3000 bezoekers. Boven op de Oldehove te Leeuwarden gaven wethouder Harry van der Molen van de gemeente Leeuwarden en directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie het startschot voor de Nacht van de Nacht met een diner in the dark. Harry van der Molen twitterde vanaf de scheve toren: “Unieke ervaring om in het donker te dineren op de Oldehove. Inmiddels vol met mensen die voor de Nacht van de Nacht komen.” Directeur Hans van der Werf van de Friese Milieu Federatie, coördinator van de Nacht van de Nacht,  maakte duidelijk dat de Nacht van de Nacht gekoppeld gaat worden aan Leeuwarden Culturele Hoofdstad. Met symposia en lezingen zal het thema donkerte steviger op de kaart worden gezet. Nationaal Park de Alde Feanen en de Waddenkust worden ‘Dark Sky Parken’ waar lichtvervuiling teruggedrongen zal worden. Honderden Leeuwarders maakten zaterdagvond gebruik van de mogelijkheid om Leeuwarden in het donker vanaf de Oldehove te bek/ijken. Tussen de 150 en 200 mensen namen deel aan de Vossenjacht die in de binnenstad werd georganiseerd. De vossen Raji Hakim, Melissa de Kleine en Lynke Bijpost namen ook deel aan het diner in the dark boven op de Oldehove. ARKFryslân en Feel the Night hielden een wandeling door Leeuwarden met 140 deelnemers waarbij de zintuigen geprikkeld en de hersens gekraakt werden.