Nationaal Plan Energiesystemen, geef ook input!

8 januari 2024

Nationaal Plan Energiesystemen, geef ook input!

Momenteel gebruiken we te veel kolen, olie en gas en te weinig energie opgewekt uit schone en hernieuwbare bronnen zoals zon- en windenergie. Het verduurzamen van ons energiesysteem is een grote uitdaging. We moeten ervoor zorgen dat we genoeg energie hebben én tegelijkertijd proberen zuiniger aan te doen met de energie. Hoe sneller we dit nieuwe energiesysteem realiseren, hoe meer mogelijkheden we hebben om onze samenleving en economie te transformeren en klimaatverandering tegen te gaan. Er wordt meer ingezet op een sturende rol voor de Rijksoverheid op het gebied van:

• Energieaanbod
• Energie-infrastructuur
• Ruimte
• Verdeling
• Besparing

Iedereen is uitgenodigd om mee te denken over hoe ons nieuwe energiesysteem er in 2050 uit moet komen te zien. Meerdere meedenkmomenten worden georganiseerd, zowel voor experts en organisaties als voor alle inwoners van Nederland. Ook jouw mening is van groot belang, want het nieuwe energiesysteem zal effect hebben op alle Nederlanders. Ga via deze link naar het digitale loket en geef input op het Nationaal Plan Energiesysteem door de vragenlijst in te vullen: https://www.rvo.nl/onderwerpen/energiesysteem/meedenken-energiesysteem