Uitnodiging: Natuerlik Fryslân 2050

21 mei 2021

Dinsdag 1 juni lanceerden de partners van Grien Oerlis ‘Natuerlik Fryslân 2050. Natuur en Landschap als basis voor onze toekomst.

Natuerlik Fryslân 2050 is een visie op onze provincie waarin staat hoe natuur en landschap ons kunnen helpen om een aantal maatschappelijke opgaven op te lossen. Natuur kan bijvoorbeeld overschotten van water opvangen, of een watervoorraad vasthouden voor droge tijden. De bodem kan CO2 vastleggen in plaats van uitstoten. De kust kan meegroeien met de zeespiegelstijging als we kwelders klei laten invangen. Het zijn voorbeelden die Fryslân klaar maken voor de uitdagingen die op ons af komen, maar die ook leiden tot een landschap dat rijk is aan biodiversiteit en waar het aangenaam wonen en werken is. Vier Friese natuurorganisaties besloten eind 2020 deze integrale visie op Fryslân te ontwikkelen. Daarin geven we aan hoe programma’s voor bijvoorbeeld waterbeheer, ruimtelijk beleid, veenweide, kustverdediging, de bossenstrategie en vergroening van de landbouw op elkaar afgestemd kunnen worden. Ook laten we zien hoe deze in ieder landschap van Fryslân een heel eigen invulling kunnen krijgen, zodat het karakter van elk landschap versterkt wordt. Natuerlik Fryslân is daarbij geen blauwdruk, het is een uitnodiging om in gesprek te gaan. We hopen namelijk dat deze denkwijze aanknopingspunten biedt voor veel partners om samen te werken.

Tijdens de webinar hebben we vier Friese bestuurders ontvangen. Aanwezig waren gedeputeerden Avine Fokkens en Douwe Hoogland van de provincie Fryslân, dijkgraaf Luzette Kroon van Wetterskip Fryslân en burgemeester Jannewietske de Vries van de gemeente Súdwest-Fryslân. Het gezelschap ging in gesprek met de directeuren van de natuurorganisaties over de visie.

Wilt u contact met ons opnemen? Of hebt in interesse in een kalender? Neem dan contact met ons op via: gesprek@nf2050.nl.

Download Natuerlik Fryslân 2050
Let op! De publicatie (.pdf) is ruim 30mb groot. U kunt het beste het bestand downloaden en dan bekijken.
Tijdens de uitzending zijn niet alle vragen beantwoord. Alle vragen en antwoorden vindt u hier:
Download de vragen en antwoorden

Klik hier voor de interactieve kaart ‘Een Nieuw Verbond’ gemaakt door Kening. De NF2050 kaart is hierin geïntegreerd.

Bekijk hier de presentatie terug: