Natuur en Milieufederaties: Aardgasvrij wonen is de nieuwe norm

2 oktober 2017

Natuur en Milieufederaties: Aardgasvrij wonen is de nieuwe norm

‘Aardgasvrij is hét nieuwe wonen. En wat betreft de Natuur en Milieufederaties ook de nieuwe norm.’ Dat zei Anneke Schäfer, directeur Natuur en Milieufederatie Groningen op het drukbezochte event Nieuwe Warmte: lokaal en (h)eerlijk, gisteravond in Bakkeveen.

Ruim 100 deelnemers afkomstig van lokale energie-initiatieven, energiecoöperaties, bedrijfsleven en overheden gingen met elkaar in gesprek over de nieuwe norm: aardgasvrij wonen.

Deelnemers kennissessie ‘We energy game’ ontwerpen hun energieplan voor een aardgasvrije wijk.

Het aardgasvrij maken van bestaande wijken en dorpen is bittere noodzaak als we de klimaatdoelen van Parijs willen halen. Daarbij wordt in het Noorden dit aardgasvrije wonen extra aangejaagd door de aardbevingsproblematiek.

“De transitie naar aardgasvrij vindt voornamelijk plaats op lokaal niveau”, aldus Schäfer.” Het is een proces waarin rekening gehouden moet worden met verschillende partijen en belangen. We moeten kijken naar de lokale situatie om te bepalen wat de juiste oplossing is. In het ene dorp is een collectief warmtesysteem draaiend op restwarmte de oplossing, terwijl een ander dorp kiest voor een collectieve biomassa-installatie. De transitie naar aardgasvrij moet daarom van onderaf plaatsvinden.” Tijdens het event werd dan ook opgeroepen tot verdere professionalisering en ondersteuning van lokale energiecoöperaties

In maart van dit jaar ondertekenden overheden, netbeheerders en maatschappelijke partners de Green Deal Aardgasvrije wijken. Hierin geven zij aan een aantal concrete pilotprojecten te starten om samen met bewoners wijken en dorpen aardgasvrij te maken. De Natuur en Milieufederaties zijn partner in deze Green Deal. Zij werken van oudsher samen met lokale groepen en bewoners aan natuur, landschap en duurzaamheid van onderop. De afgelopen jaren hebben zij ruim 800 lokale energie-initiatieven ondersteund om hun plannen verder te brengen.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Anneke Schäfer van de Natuur en Milieufederatie Groningen

https://youtu.be/XbAVWDzVCCY