Natuur en Milieufederaties tegen tweede kerncentrale Borssele

21 maart 2012

Natuur en Milieufederaties tegen tweede kerncentrale Borssele

De Zeeuwse Milieufederatie heeft over de startnota voor Borssele 2 een zienswijze ingediend. De startnota is het begin van de vergunningprocedure voor de bouw van een tweede kerncentrale van 2.500 Megawatt. Deze kerncentrale is vijfmaal zo groot als de huidige. De startnota verwijst naar de initiatieven van het Zeeuwsche energiebedrijf Delta en het bedrijf Energy Resources Holding BV (ERH BV, de voormalige aandeelhouders van Essent). Delta krijgt echter de financiering van een tweede kerncentrale niet rond, bleek in december.

Rem op duurzame opwekking
Een van de argumenten in de zienswijze is dat De Natuur en Milieufederaties van mening zijn dat de bouw van een kerncentrale duurzame opwekking van energie vertraagt en tegenwerkt. Daarom kan kernenergie niet worden beschouwd als een acceptabele overbruggingstechniek. Basislastcentrales (zoals kern- en kolencentrales) zetten een rem op de investeringen voor duurzame opwekking. Als de bouw van de geplande drie nieuwe kolencentrales doorgaat, heeft Nederland al een groot overschot aan basislastcentrales. Relatief duurzame gasgestookte warmtekrachtcentrales (ondermeer in de tuinbouw) leggen nu al het loodje.

Ook Duitsland maakt bezwaar
Overigens heeft ook de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen haar bezwaren tegen Borssele 2 kenbaar gemaakt. De deelstaat vreest dat radioactieve straling die vrij kan komen bij een ongeluk snel het Ruhrgebied zal bereiken.

Eindberging kernafval
In de zienswijze wordt ook gevraagd om de studie naar de eindberging van het kernafval te betrekken in het op te stellen milieueffectrapport. De hoeveelheid te bergen kernafval neemt met een factor vijf toe.

Meer informatie
Onderstaand kunt u de zienswijze tegen een tweede kerncentrale in Borssele van de Zeeuwse Milieufederatie downloaden.

zienswijze tegen een tweede kerncentrale in Borssele van de Zeeuwse Milieufederatie