Natuur- en milieuorganisaties gematigd positief over advies Remkes

5 oktober 2022

Natuur- en milieuorganisaties gematigd positief over advies Remkes

Vandaag presenteerde Johan Remkes na zijn gesprekken met de vele verschillende betrokkenen zijn advies over de stikstofcrisis. In het rapport Wat wel kan stelt Remkes dat het noodzakelijk is om op zeer korte termijn minder stikstof te gaan uitstoten. Zijn aanbeveling blijft vooralsnog om vast te houden aan 2030 en de gestelde doelstellingen. Natuur- en milieuorganisaties laten gezamenlijk weten dat zij gematigd positief zijn over het advies.

Lees hier het rapport

Blij met consistentie Remkes, maar zorgen over vertragingen
De gezamenlijke natuur- en milieuorganisaties Natuur & Milieu, Natuurmonumenten, Milieudefensie, LandschappenNL, de Natuur en Milieufederaties, Vogelbescherming Nederland, SoortenNL en Wereld Natuur Fonds zijn gematigd positief over het advies van Remkes. De organisaties zijn blij dat Remkes consistent is met zijn eerdere bevindingen over de noodzaak van een onontkoombare aanpak om de natuur te herstellen. Ze zien echter wel zorgpunten in onder meer het tijdspad richting 2030, omdat er door tussentijdse meetmomenten  ruimte kan ontstaan om de doelen uit te stellen. Ook de eventuele uitwerking in een landbouwakkoord brengt het risico op vertraging met zich mee.

De crisis voor de natuur is vanwege het stikstofprobleem zo groot, dat verdere impasse en vertraging nog vele malen desastreuzer zijn. Daarom is snelle wettelijke verankering van het reductiedoel cruciaal. Het is terecht dat Remkes alle sectoren oproept een bijdrage te leveren om het probleem samen op te lossen. Als met deze aanpassingen de stikstofcrisis nu echt aangepakt wordt, is er nog hoop op het redden van natuur in Nederland.

“De FMF kin net wachtsje om yn Fryslân oan de slach te gean. It is twa foar tolve foar de natuer.”

Hans van der Werf, directeur van de Friese Milieu Federatie

5 oktober 2022

In juli stuurden de natuur- en milieuorganisaties een gezamenlijke brief naar toenmalig minister Staghouwer met aanbevelingen om perspectief te geven voor een toekomstbestendige landbouw. Deze lees je hier.

FMF in de media over het advies van Remkes

Friesch Dagblad: Friese Milieufederatie mist aanpak van zuivelindustrie en banken. Wel bij dat stikstofdoelstellingen blijven staan. 
Friesch Dagblad: Het Kabinet neemt de meeste adviezen van Remkes over, maar PAS-melders in Fryslân zijn niet gerust op het komende Landbouwakkoord