Natuur- en milieuorganisaties stappen uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

9 juli 2021

Natuur- en milieuorganisaties stappen uit Convenant Duurzaamheid Biomassa

Houtproductie voor biomassa die in Nederland voor energieopwekking in kolencentrales wordt gebruikt, veroorzaakt in Estland ernstige schade aan bossen en natuur. Dat blijkt uit onderzoek van SOMO, in opdracht van Greenpeace Nederland. Een aanleiding voor de Natuur en Milieufederaties (NMF’s), waaronder de FMF, om samen met de andere natuur- en milieuorganisaties uit het Convenant Duurzaamheid Biomassa te stappen. 

Het Convenant Duurzaamheid Biomassa is in 2015 gesloten tussen energiebedrijven en natuur- en milieuorganisaties als uitwerking van het Energieakkoord uit 2013. In het convenant werd onder meer afgesproken dat hout in kolencentrales mocht worden bijgestookt. Voor de natuur- en milieuorganisaties een gevoelig compromis. Zij stemden hier mee in op voorwaarde van het naleven van strenge duurzaamheidscriteria.

Duurzaamheidscriteria worden niet nageleefd

Deze duurzaamheidscriteria voor biomassa worden in de praktijk met voeten getreden. Het blijkt niet meer dan een papieren tijger. Met die pijnlijke conclusie stappen natuur- en milieuorganisaties uit het convenant. Zij eisen per direct een stop op de miljardensubsidies voor biomassa door de Rijksoverheid . Ze roepen de overheid op om het geld in plaats daarvan volledig in te zetten op duurzame alternatieven, zoals vermindering van het energieverbruik en meer zonne- en windenergie.

Estse natuur de dupe van falend toezicht

Uit onderzoek van SOMO blijkt dat duurzaamheidscriteria in de praktijk niet worden nageleefd, met dramatische gevolgen voor de Estse natuur. De belangrijkste leverancier van biomassa aan Nederland en Europa, Graanul Invest, is voor de biomassaproductie betrokken bij houtkap van oude bossen met een hoge biodiversiteitswaarde, uit Natura 2000-gebieden en bossen op veengronden die veel CO2 vasthouden.

Oerbos met honderden jaren oude dennenbomen en bedreigde schimmelsoorten werd gekapt. Ook documenteerden onderzoekers kaalkap in leefgebieden van zeldzame en bedreigde vogels. Daarnaast zijn culturele herdenkingsbomen gekapt, zogenoemde kruisbomen.

De maat is vol

Onder de duurzaamheidscriteria had dit nooit mogen gebeuren. Het is niet uit te sluiten dat houtpellets uit deze houtkap ook in Nederlandse energiecentrales zijn verbrand. Ook wij stappen daarom uit het convenant.