Natuur in de omgevingsvisie. Hoe doe je dat?

30 november 2018

Natuur in de omgevingsvisie. Hoe doe je dat?

Natuur is in elke omgevingsvisie van de gemeente een onderdeel. Alleen hoe doet u dat? Wat zet u erin? Hoe zorgt u dat natuur integraal onderdeel wordt van de visie. En hoe betrekt u bewoners hierbij?  In deze inspiratiesessie van de Friese Milieu Federatie gaan we hier op in. We laten ons inspireren door de ervaringen van de gemeente Noordenveld, horen tips en aanbevelingen van anderen en gaan aan de slag. Na afloop neemt u een scala aan mogelijkheden mee om natuur onderdeel te laten zijn van uw omgevingsvisie.

Vanuit de Friese Milieu Federatie nodigen wij u uit voor de Inspiratiebijeenkomst Omgevingsvisie uit.

Tijdens de inspiratiesessie zal Janine Hogeman van de gemeente Noordenveld (Drenthe) de Omgevingsvisie van Noordenveld presenteren. De gemeente Noordenveld heeft haar eigen Omgevingsvisie al op 8 februari 2017 vastgesteld. Noordenveld heeft de Omgevingsvisie vastgesteld via dorpsavonden, enquêtes, expertsessies, etc. Dit heeft geresulteerd in een Omgevingsvisie die samengesteld is uit allerlei input vanuit de gemeenschap van Noordenveld. Tijdens de inspiratiesessie zal Janine u hier alles over vertellen.

Tijdens de bijeenkomst worden twee thema’s behandeld. Het procesdeel en het inhoudelijke deel van de Omgevingsvisie.

De inspiratiesessie vindt plaats op dinsdag 11 december van 13.00 – 16.00 uur in de Johannes de Doper kerk te Leeuwarden (Agora 4 8934 CJ).

Het programma ziet er als volgt uit:

Tijd
13.00 Opening + toelichting van de middag
13.10 Thema 1: Proces
14.15 Pauze
14.30 Thema 2: Inhoud
15.45 Afsluiting

Aanmelden is helaas niet meer mogelijk!