Natuurenquête Camminghaburen

10 oktober 2013

Natuurenquête Camminghaburen

Burgerparticipatie bij (her)inrichting woonwijk

In oktober onderzoekt de Friese Milieu Federatie in samenwerking met de ANWB de groenbeleving onder inwoners van de wijk Camminghaburen in Leeuwarden. Met dit onderzoek wil de Friese Milieu Federatie een beeld krijgen van hoe inwoners van deze wijk, grenzend aan een natuur- en recreatiegebied De Groene Ster en de Grote Wielen, kijken naar de openbare groene ruimte. Ook wordt gekeken hoe belangrijk zij (gevarieerde) natuur in de woonwijk vinden.

Alle inwoners van Camminghaburen van 16 jaar en ouder kunnen meedoen aan het onderzoek. Onder de deelnemers worden een ANWB-cadeaukaart t.w.v. €50,- en tien entreekaartjes voor het Natuurmuseum Fryslân verloot.

De gemeente Leeuwarden streeft naar meer groen en naar meer plant- en diersoorten in de stad. Dit streven is vastgesteld in het gemeentelijk Groenbeleidsplan. Op dit moment komt onder andere Camminghaburen-Noord in aanmerking om heringericht te worden. Deze herinrichting van de wijk biedt de uitgelezen kans om de doelen uit de Groen- en Stadsvogelbeleidsplannen te implementeren.

De Friese Milieu Federatie maakt zich sterk voor een rijk en gevarieerd leven voor planten en dieren in en rond de stad. Met dit onderzoek wil de Friese Milieu Federatie erachter komen hoe belangrijk bewoners van Camminghaburen natuurlijk groen vinden in hun eigen leefomgeving en welke ideeën de bewoners hebben voor de herinrichting. Bovendien wil de Friese Milieu Federatie bewoners nadrukkelijk betrekken bij (her)inrichting van het groen in hun woonwijk. Dit in plaats van de traditionele wijze van wijkinrichting waar de gemeente een plan bedenkt en de inwoners hierover informeert.

Met de uitkomsten van deze enquête komt de Friese Milieu Federatie, in samenspraak met de bewoners, tot aanbevelingen van de wijkbewoners aan de gemeente voor groen en recreatie in de wijk.

Dit is de eerste keer dat deze werkwijze wordt toegepast door de Friese Milieu Federatie. Deze werkwijze past naadloos in de trend naar meer burgerparticipatie. De Friese Milieu Federatie wil deze manier van werken in meerdere Friese gemeenten gaan toepassen.

Woont u in Camminghaburen en wilt u uw mening geven? Ga dan naar “Natuurenquête Camminghaburen”.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met Arnoud de Vries bij de Friese Milieu Federatie (tel.: 058-2890303/a.de.vries@friesemilieufederatie.nl )

Beluister het interview over de Natuurenquête Camminghaburen met Yvette van Dijk van de FMF op Omrop Fryslân.