Natuurlijke omgeving levert de mens veel op

23 mei 2016

Natuurlijke omgeving levert de mens veel op

De diensten die de natuur aan mensen levert zijn steeds beter te bepalen. Voor het eerst is ook in Friesland onderzocht welke diensten dat zijn, met het Nationaal Park De Alde Feanen als onderzoeksobject. “Naast de bescherming van biodiversiteit is het belang van De Alde Feanen ook voor mensen in diverse opzichten heel groot” concludeert Catrinus Nouta uit zijn onderzoek dat hij onlangs uitvoerde in opdracht van It Fryske Gea.

Meer dan twintig verschillende diensten worden geleverd door het natuurgebied De Alde Feanen: van recreatie, via demping van het broeikaseffect tot hogere huizenprijzen, concludeert  Nouta. “De mens heeft op heel veel verschillende manieren voordelen van de natuurlijke omgeving. Het belang van de diensten die de natuur aan mensen biedt, ook wel ecosysteemdiensten of Natuurlijk Kapitaal genoemd, is voor het eerst door de Verenigde Naties op de kaart gezet. De omvang van de diensten blijkt vaak goed te bepalen. Tot op zekere hoogte blijkt het ook mogelijk om de financiële waarde van deze ecosysteemdiensten te becijferen. Vele miljoenen euro’s per jaar blijken verdiend te worden aan de natuur.”

Het onderzoek dat Nouta uitvoerde in het kader van zijn afstuderen bij Hogeschool Van Hall Larenstein in Leeuwarden toont tevens aan dat deze baten amper bij de beheerder van het gebied terecht komen, maar meer als een bijdrage aan de lokale economie gezien moeten worden. De ecosysteemdienstenbenadering maakt het volgens hem mogelijk om natuur een steviger plaats te geven in de belangenafweging bij besluiten over gebiedsgebruik als bijvoorbeeld een kosten-baten analyse wordt uitgevoerd.

It Fryske Gea speelt met dit onderzoek in op de toenemende belangstelling voor ecosysteemdiensten. Zo was er gisteren een symposium in Utrecht waar de resultaten werden gepresenteerd van een onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken over hoe natuur en economie elkaar kunnen versterken en op welke manier overheden, ondernemers en maatschappelijke instanties daar concreet mee aan de slag kunnen.