Natuurorganisaties maken bezwaar tegen uitstel waterkwaliteitverbetering

20 augustus 2012

Natuurorganisaties maken bezwaar tegen uitstel waterkwaliteitverbetering

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, De12Landschappen en de Natuur en Milieufederaties hebben eind juli bezwaar gemaakt tegen de plannen van het demissionaire kabinet Rutte om omvangrijke bezuinigingen door te voeren op de waterkwaliteitsprogramma’s voor de rivieren, Waddenzee, IJsselmeer en de Deltawateren. Gevolg van de plannen is dat het nog minstens 6 jaar duurt voordat wordt begonnen met het herstel van zeegrasvelden in de zoute wateren en de aanleg van tientallen kilometers natuurvriendelijke oevers langs rivieren en kanalen. Bovendien duurt het nog jaren voordat de tientallen migratiebarrières voor otters en bevers verdwenen zijn.

Momenteel ligt het de ontwerp-herziening van het Beheer- en Ontwikkelplan voor de Rijkswateren voor inspraak ter visie. Daarmee formaliseert het kabinet-Rutte bezuinigingen op de waterkwaliteitsverbetering van de rijkswateren. Tot en met 2015 wordt bijna de helft van de maatregelen uitgesteld. In de praktijk is de bijbehorende 150 miljoen euro geschrapt. Ook het waterkwaliteitsbudget van het rijk voor de jaren na 2015 is nagenoeg verdampt, constateren de natuurorganisaties. Als een nieuwe regering dit niet corrigeert komt het forse uitstel neer op afstel. De organisaties beoordelen de plannen van het kabinet in strijd met de Europese Kaderrichtlijn Water. Die verplicht alle Europese landen in gelijke mate de waterkwaliteit te verbeteren.

Het kabinet beroept zich op de mogelijkheid om bij ‘disproportionele kosten’ meer tijd voor maatregelen te nemen. Omdat de bezuinigingen op de waterkwaliteit verhoudingsgewijs het zesvoudige van de totale bezuinigingsopgave van het kabinet Rutte zijn, lijkt hier eerder sprake van een politiek signaal. De Europese Commissie heeft herhaaldelijk gezegd dat dergelijke bezuinigingen geen acceptabele reden voor uitstel zijn, en al helemaal niet voor afstel.

Voor meer informatie klikt u hier.