Natuurorganisaties steunen stikstofaanpak kabinet

13 juni 2022

Natuurorganisaties steunen stikstofaanpak kabinet

Vrijdag 10 juni presenteerde minister Van der Wal (Natuur en Stikstof) de maatregelen die nodig zijn om uit de stikstofimpasse te komen. De stikstofuitstoot moet in 131 gebieden in Nederland met 70 procent omlaag, kopt NOS. “Het eerlijke verhaal is dat niet alle boeren doorkunnen met hun onderneming”, aldus de minister

natuur en slootkant Utrecht

Natuurorganisaties LandschappenNL, Wereldnatuurfonds, de Natuur en Milieufederaties, SoortenNL en Vogelbescherming Nederland steunen de minister en roepen op nu snel werk te maken van de uitvoering van haar plannen. Floris van Hest, Vogelbescherming Nederland: “De nu gemaakte keuzes zijn pijnlijk, maar noodzakelijk om natuur te herstellen en de landbouw een duurzaam perspectief te bieden.”

Structurele oplossing

Herstel van de natuur kan niet langer wachten. Als gevolg van een overmaat aan stikstof hangt het voortbestaan van veel soorten planten en dieren, zoals tapuit en kleine heivlinder, aan een zijden draad. Met de doelen om de stikstofuitstoot fors terug te dringen, zet de minister een duidelijke stap naar een structurele oplossing. Ook boeren hebben die duidelijkheid nodig voor het maken van houdbare toekomstplannen. De natuurorganisaties zijn ervan overtuigd dat het kán: herstel van onze bedreigde natuur, een natuurvriendelijke landbouw en een gezonde leefomgeving. Met deze maatregelen kunnen de betrokken partijen – provincies, landbouwsector en natuurorganisaties – aan de slag om gezamenlijk gebiedsplannen te gaan maken.

Lokale oplossingen

Hans van der Werf, directeur van de FMF: “De diskusje oer de stikstof spilet al fjirtich jier. Boeren sitte al jierren yn ûndúdlikheid en witte net hoe’t har takomst derútsjocht. Dat de minister no konkrete doelen stelt binne wy allinne mar bliid om. Dat wie ek wol in kear nedich. Wy ha hjir no trije jier ompankoekt. Der is yn dy tiid in protte praten, mar der is net folle bard. No is it tiid om yn aksje te kommen. De kaders binne der, no moatte we mei syn allen sjen dat der dúdlikheid komt.  Dat der wjerstân komt, is dúdlik, mar we moatte der mei elkoar útkomme. It is in kwestje fan maatwurk, passend by wat boeren wolle. We moatte der mei elkoar útkomme. Dit plan jout in helder kader foar it fierdere petear.”

De FMF wil samen met de Friese natuurorganisaties, boeren en inwoners van Fryslân aan de slag gaan in de diverse gebieden om te komen tot goede oplossingen. Maatwerk, perspectief voor de landbouw en herstel van biodiversiteit is voor de FMF vertrekpunt. Het zal een hele kluif worden, maar de FMF gaat ervan uit dat we er samen uit komen. We staan dan ook achter de Friese aanpak!