Natuurorganisaties teleurgesteld over besluit Dijksma over zoutwinning Waddenzee

5 september 2014

Natuurorganisaties teleurgesteld over besluit Dijksma over zoutwinning Waddenzee

Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland en de Waddenvereniging zijn zwaar teleurgesteld in het besluit van staatssecretaris Dijksma om zoutwinning onder de Waddenzee toe te staan. ESCO European Salt Company krijgt ruimte om zout te winnen onder het Werelderfgoed. De natuurorganisaties zijn van mening dat met het besluit onnodig risico’s worden genomen voor het Werelderfgoed Waddenzee en de trekvogels. Daarbij zijn er voldoende alternatieven voor het winnen van zout. De organisaties zien zich genoodzaakt om bezwaar aan te tekenen tegen dit besluit.

Status Werelderfgoed in het gedingWaddenzee werelderfgoed

‘Dit hadden we van een staatssecretaris voor natuurbeheer niet verwacht. Het gaat hier om een aantasting van de kernwaarden van Werelderfgoed Waddenzee’, zucht waddenbeheerder Otto Overdijk van Natuurmonumenten. De zoutwinning veroorzaakt bodemdaling onder de voor vogels onmisbare Ballastplaat. Hierdoor loopt een gebied met een oppervlakte van circa 500 voetbalvelden de kans onder water te verdwijnen. ‘Met een snavel van een paar centimeter heeft een vogel als de kanoetstrandloper dan snel het nakijken’, aldus Overdijk. ‘Het voedsel dat de vogels nodig hebben om verder te trekken wordt onbereikbaar.’ In de bodem van de Ballastplaat leven tot 300 nonnetjes per vierkante meter. Deze schelpdieren zijn een belangrijke voedselbron voor trekvogels. De extra zandsuppletie die wordt ingezet om bodemdaling te voorkomen, heeft mogelijk grote gevolgen voor de kwaliteit van de wadbodem. Het leven van de dieren in de wadbodem en van duizenden trekvogels wordt daarmee onnodig in de waagschaal gelegd.

Winning onnodig

De natuurorganisaties zijn van mening dat het maatschappelijke belang van de zoutwinning op deze plek en op deze schaal gering is. Daarbij blijkt de winning van fossiel zout van onder de Waddenzee onnodig. Net over de grens, op hemelsbreed honderd kilometer afstand, wordt de komende dertig jaar pekel afkomstig uit 33 zoutkoepels in de Waddenzee geloosd. Eerder bevestigde minister Kamp na Kamervragen dat deze pekel waarschijnlijk geschikt is voor de winning van hoogwaardig zout. Vanwege de lagere kosten van zoutwinning onder de Waddenzee wijst zoutwinbedrijf ESCO dit echter af. ESCO moet binnenkort stoppen met de winning onder het Friese vaste land vanwege de sterke bodemdaling en de gevolgen voor bewoners en bedrijven. Lokaal zakt de bodem tot veertig centimeter. Met het verstrekken van een vergunning worden deze risico’s naar de Waddenzee verplaatst.

Waddengoud boven Waddenzout

Vorig jaar bleek uit onderzoek dat de achterban van de natuurorganisaties de zoutwinning onder de Waddenzee massaal van de hand wijst. Arjan Berkhuysen, directeur van de Waddenvereniging: ‘Eilanders zien het niet zitten, omdat het risico van afkalving van de eilanden groter wordt. Vissers hebben grote moeite met de extra zandsuppleties die dan nodig zijn. Wij zien grote risico’s voor natuur. Ondertussen wordt er gewoon zout geloosd bij de Duitse Waddenkust. Waar zijn we dan mee bezig? Dit moet je gewoon niet willen anno 2014.’