Geld voor kleine natuurprojecten

2 februari 2022

Geld voor kleine natuurprojecten

Met ingang van 1 februari 2022 is het mogelijk een bijdrage voor kleinschalige natuurinitiatieven in Fryslân aan te vragen. Hiervoor heeft het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân de Regeling kleine natuurprojecten ingesteld.

Steeds vaker nemen mensen zelf initiatief voor meer groen in hun eigen omgeving. Moestuinen worden aangelegd en beheerd, nieuwe natuur ingericht en dieren geholpen met nestkasten en voedzame planten. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân wil deze natuurinitiatieven stimuleren en ondersteunen.

Voor wie
Stichtingen en verenigingen, maar ook groepen personen, bijvoorbeeld een buurt of wijk, kunnen een aanvraag doen. Het project moet wel vrijwillig uitgevoerd worden.

Aanvragen
De regeling loopt tot en met 31 december 2022 en voor zover het hiervoor beschikbare budget van € 7.500 toereikend is. Een aanvraag kan je het hele jaar doen, behalve in de maanden juli en augustus,. De totale kosten van het project mogen niet meer dan € 1.500 bedragen. Maximale bijdrage per aanvraag is € 750.

Voorwaarden
De voorwaarden waar een aanvraag aan moet voldoen, zijn te vinden op de website van het Cultuurfonds, Regeling kleine natuurprojecten Friesland.

Over het Prins Bernhard Cultuurfonds
Het Prins Bernhard Cultuurfonds brengt mensen, werelden en ideeën samen om cultuur en natuur te laten leven. Dankzij onze bijdragen, fondsen en prijzen ontstaan nieuwe culturele initiatieven en wordt cultureel erfgoed behouden. Dat doen we met schenkers en makers, liefhebbers en experts, bedenkers en beschermers. En met de bijdrages van de VriendenLoterij, de Nederlandse Loterij en van al onze donateurs. Het Prins Bernhard Cultuurfonds Fryslân is een van de twaalf provinciale afdelingen.
www.cultuurfonds.nl