Nederland topper in Europa behalve op milieugebied

5 januari 2016

Nederland topper in Europa behalve op milieugebied

Nederlanders zijn gelukkiger dan de meeste andere Europeanen. Dat blijkt uit de publicatie ‘Nederland langs de Europese meetlat 2016’ van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Maar Nederland is ook wel eens het bijna slechtste jongetje van de klas. Vooral op milieugebied is de score laag. Het rapport is uitgegeven ter gelegenheid van het Nederlands voorzitterschap van de EU, dat op 1 januari begon en tot 1 juli duurt.

28 landen van de EU werde door het CBS op 21 terreinen vergeleken. Nederland doet het goed. We zijn bijvoorbeeld veel gelukkiger dan het Europese gemiddelde. Meer dan 82% van de Nederlanders zegt zich (bijna) altijd gelukkig te voelen. Gemiddeld is dat in Europa nog geen 60%. Nederlanders gaan ook vaker per jaar met vakantie (3,1 keer tegen 2,8 keer). Qua jeugdwerkloosheid doet Nederland het ook goed (13% tegen 22%). Arbeidsparticipatie van ouderen en vrouwen is in ons land hoger dan in de rest van Europa. Ook zijn we rijker. Het bruto binnenlandsproduct is in Nederland €36.000 per hoofd van de bevolking tegen gemiddeld €27.000 voor de hele EU.

Lagere score
Maar er zijn ook terreinen waarop Nederland lager scoort dan het gemiddelde in Europa. Nog geen kwart van de afgestudeerde vrouwen is  in het bezit van een diploma in een bèta-vak. EU-breed is dat bijna een derde. Op milieugebied is Nederland bijna het slechtste jongetje van de klas. Er wordt weliswaar 10% minder broeikasgas uitgestoten dan in 1990, maar voor de EU als geheel is de score 23% minder dan destijds.

Over de opwekking van hernieuwbare energie meldt het rapport: “In Nederland komt 5 procent van alle energie uit hernieuwbare bronnen, bij koploper Zweden is dit 52 procent. Alleen Malta en Luxemburg scoren lager dan Nederland. De lage score van Nederland heeft diverse oorzaken: weinig waterkracht, ruime beschikbaarheid van aardgas waardoor huishoudens weinig hout verstoken, en minder overheidssteun voor hernieuwbare energie dan in andere EU-landen.”

Biologische landbouw
Nederlandse boeren leggen in 2013 met de biologische teelt van gewassen beslag op 2,7 procent van de landbouwgrond. Van alle Nederlandse melkkoeien wordt 1,5 procent biologisch gehouden, van de varkens 0,5 procent. De biologische landbouw heeft een flink aandeel in Tsjechië en Oostenrijk, waar extensieve veeteelt op grasland plaatsvindt. In Nederland met zijn intensieve veeteelt speelt de biologische landbouw een vrij kleine rol.

Lees het hele rapport 2016-nederland-langs-de-europese-meetlat-2016