Netwerk van bijenweides begint in Berltsum

14 april 2014

Netwerk van bijenweides begint in Berltsum

Bijenweides inzaaienDe Nederlandse Bijenhoudersvereniging en de Friese Milieu Federatie (FMF) hebben vrijdag in Berltsum het startschot gegeven voor een provinciebreed netwerk van bijen- en vlinderweides. Kinderen van basisscholen Lyts Libben en De Fûgelsang zaaiden de zaadjes in die het gebied op de Pôlle zullen omtoveren in een bloeiende bijenweide.

Volgens FMF-directeur Hans van der Werf zijn onbenutte gronden, zoals braakliggende bedrijventerreinen en woningbouwlocaties, bijzonder geschikt om te functioneren als (tijdelijke) bloemrijke weides. Iedereen kan om zich heen zien dat er nu honderden hectares van dit soort terreinen onbenut liggen. Voor Fryslân wordt deze oppervlakte geschat op 1500 hectare.

 Matthé van Hout van de Nederlandse Bijenhoudersvereniging (afdeling Leeuwarden) vertelde de kinderen dat het aantal soorten planten en dieren de laatste jaren steeds verder achteruit gaat; dit geldt vooral ook voor de bijenstand. Bijen leven van nectar en stuifmeel. Door aanleg van bloemrijke bijenweides kunnen we de soortenrijkdom weer de goede kant op helpen.

Wethouder Marten  van Asperen van Menameradiel gaf door middel van een sirene het startschot voor de zaaiwerkzaamheden door de kinderen van basisscholen De Fûgelsang en Lyts Libben. Musicerende “bijen” verleenden hun medewerking. Met het proefproject doen de FMF en de Nederlandse Bijenhoudersvereniging ervaring op met aanleg, beheer en kosten en met het betrekken van omwonenden. “We gaan nu aan de slag met andere gemeenten”, aldus FMF-directeur Hans van der Werf.