Netwerkdirecteur (0,8)

18 april 2016

Netwerkdirecteur (0,8)

We zijn op zoek naar een gedreven en ervaren netwerkdirecteur die leiding geeft aan een effectieve en projectgerichte samenwerking van de 12 provinciale Natuur en Milieufederaties met onze externe partners. Je bent een echte netwerker en kunt als ambassadeur opereren voor de 12 provinciale Natuur en Milieufederaties. Je weet wat er speelt in de provincies en bent inhoudelijk bekend met onze thema’s: duurzame energie, natuur en landschap en circulaire economie. Je neemt het voortouw in het verder ontwikkelen van ons landelijke werk en bent succesvol in projectontwikkeling en het verwerven van financiering hiervoor.

Functie
Het zwaartepunt in de functie ligt bij de ontwikkeling van nieuwe programma’s en projecten en de werving van financiering daarvoor. Hierbij opereer je binnen de kaders van ons meerjarenbeleidsplan en op basis van een acquisitieplan. Je werkt nauw samen met de 12 federaties en schaalt kansen vanuit de 12 federaties op naar een hoger niveau. Als netwerkdirecteur heb je een representatieve functie met een extern karakter.

Plaats in de organisatie en bevoegdheden
De Stichting De Natuur en Milieufederaties is een samenwerkingsverband van 12 zelfstandige organisaties. Onze kracht ligt in de provincies: iedere federatie zet zich in voor een mooie en duurzame provincie. De Stichting faciliteert deze samenwerking en versterkt het werk van de federaties in de provincies. Dit gebeurt door een compact stafbureau in nauwe samenwerking met het Algemeen en Dagelijks Bestuur.

De netwerkdirecteur opereert zelfstandig op basis van een acquisitieplan en binnen de kaders van het meerjarenbeleidsplan van de Natuur en Milieufederaties. Je bent bevoegd om binnen deze kaders handelend op te treden en je hebt sturingsbevoegdheden om de kwaliteit in de uitvoering van projecten te waarborgen. Je bent verantwoording verschuldigd aan het Algemeen Bestuur van de Natuur en Milieufederaties. In de dagelijkse praktijk koppel je terug met de voorzitter van de Natuur en Milieufederaties en het Dagelijks Bestuur en werk je nauw samen met de netwerksecretaris. Je geeft leiding aan een compact stafbureau bestaande uit een netwerksecretaris, een secretaresse, een communicatie medewerker en een financieel medewerker.

Verantwoordelijkheden
Je draagt zorg voor een gefinancierde projectportefeuille en een sterke positie van de Natuur en Milieufederaties in de hiervoor relevante netwerken. Je ziet toe als opdrachtgever op een goede uitvoering van de projecten en programma’s. Daarnaast zorg je voor een goed georganiseerd en effectief functionerend stafbureau.

Taken
*Het ontwikkelen van programma’s en projecten binnen de kaders van het meerjarenbeleidsprogramma en op basis van een acquisitieplan. Hierbij ligt de nadruk op het opschalen van projecten van de 12 federaties naar een hoger niveau en het voortbouwen op kansen die de federaties signaleren.
*Het realiseren van financiering voor deze programma’s en projecten aan de hand van een vastgesteld acquisitieplan met concrete targets.
*Het onderhouden van de hiervoor relevante externe netwerken.
*Aansturing van de uitvoering van projecten als opdrachtgever.
*Effectieve samenwerking tussen de 12 zelfstandige Natuur en Milieufederaties en externe partners organiseren
*Ontwikkelen en bewaken van het landelijke profileringsbeleid van de Natuur en Milieufederaties
*Het terugkoppelen met en adviseren van DB en AB inzake strategische positionering en project- en beleidsontwikkeling.
*(Aansturing) externe communicatie, bewaken kwaliteit en consistentie.
*Het dagelijks leiding geven aan het stafbureau.
*Verantwoordelijk voor de planning en controlcyclus

Competenties en werkervaring
Je beschikt over:
*WO-niveau.
*Een helicopterview over en sterke affiniteit met het brede werkveld van natuur, milieu en duurzaamheid.
*Uitstekende projectontwikkelings- en acquisitievaardigheden en een aantoonbare staat van dienst op dit gebied.
*Sterke contactuele vaardigheden.
*Een ondernemende instelling.
*Een netwerk in de sector duurzaamheid op landelijk niveau, danwel de vaardigheid dit snel op te bouwen.
*Aantoonbaar leidinggevende capaciteiten en ervaring in een representatieve functie.
*Inzicht in en ervaring met de bedrijfsvoering rond projecten.
*Gevoel voor interne besluitvormingsprocessen binnen een netwerk van zelfstandige organisaties.

Salaris
Inschaling schaal 9-10 in de CAO Bos en natuur, met een maximum bruto voltijdssalaris van € 5.945,31 op basis van een 38-urige werkweek. De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, bij gebleken geschiktheid behoort een vaste aanstelling tot de mogelijkheden.

Reageren
Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Natuur en Milieufederaties, Joris Hogenboom (directeur Natuur en Milieufederatie Utrecht), (030)2567350.
Solliciteren kan uiterlijk 8 mei via het sollicitatieformulier op onze website. De eerste gesprekken zijn gepland op dinsdag 17 mei.