Nieuw Fries energiebedrijf wil 50.000 leden

20 september 2012

Nieuw Fries energiebedrijf wil 50.000 leden

Fryslân krijgt weer een eigen energiebedrijf. Vanaf begin 2013 gaat de Enerzjy Koöperaasje Fryslân betaalbare groene energie leveren. Alle Friezen kunnen straks lid worden van deze coöperatie. Binnen drie jaren wil de coöperatie 50.000 leden. De provincie Fryslân geeft € 95.000 voor de oprichting ervan.

Voordelen lidmaatschap

Het lidmaatschap heeft verschillende voordelen. De coöperatie biedt gezamenlijke inkoop van groene energie. Ook helpt zij bij energiebesparing. En zorgt zij voor financieringsmogelijkheden van bijvoorbeeld zonnepanelen en isolerende maatregelen. De energieprijzen zullen ongeveer gelijk zijn aan die van de bestaande leveranciers van groene energie.

Winst naar lokale energieprojecten

De opbrengsten van de Fryske Enerzjy Koöperaasje komen ten goede aan de maatschappij. Zo wil ze lokale energieprojecten ondersteunen. Daarbij gaat het om projecten die energie besparen of groene energie opwekken. Hiervoor start de coöperatie twee proeven. Met 50.000 leden verwacht de coöperatie dat hiervoor jaarlijks zo’n twee miljoen euro beschikbaar is. Zo wil ze ook bijdragen aan de lokale werkgelegenheid. En draagt zij direct bij aan de Friese ambitie. Fryslân wil op termijn onafhankelijk zijn van fossiele brandstoffen zoals olie en aardgas. Dat zijn voor de provincie Fryslân belangrijke redenen om eenmalig een bijdrage te geven aan de initiatiefnemers. De leden bepalen uiteindelijk op welke manier de winst wordt geïnvesteerd.

Bestuur stichting in oprichting

Het bestuur van de Stichting tot oprichting van de Fryske Enerzjy Koöperaasje bestaat uit vier personen. Dit zijn voorzitter Marga Waanders, burgemeester van de gemeente Dongeradeel. Verder zit Sybrand Frietema de Vries in het bestuur. Hij is ondernemer en oud-directeur van een energiebedrijf. Ook voorzitter van de Amelandse Energie Coöperatie Johan Kiewiet is bestuurslid. Tot slot is Martijn Messing bestuurslid. Hij is voorzitter Landelijke platform voor Verenigde Energie Coöperaties. De stichting richt eind 2012 de coöperatie op.
Actuele informatie over de Fryske Enerzjy Koöperaasje staat op http://uskooperaasje.nl/