Nieuw Klimaatakkoord Friese gemeenten nodig

10 januari 2013

Nieuw Klimaatakkoord Friese gemeenten nodig

Uit onderzoek van de Friese Milieu Federatie (FMF) blijkt dat de Friese gemeenten wat tandjes bij moeten zetten wat betreft het realiseren van de duurzame energiedoelstellingen. Om die reden pleit de FMF voor een nieuw Fries Klimaat Akkoord of een ‘Green Deal’ tussen alle Friese gemeenten. In dit akkoord moet staan wat de gezamenlijke Friese ambitie op het vlak van CO2-reductie en duurzame energieopwekking is en de wijze waarop gemeenten dit gaan realiseren.

Uit het onderzoek ‘Gemeentelijk beleid, Duurzame energie in kaart gebracht’ blijkt verder dat er bij de Friese gemeenten veelal een gestructureerde en samenhangende aanpak ontbreekt als het gaat om de transitie naar een duurzame samenleving en in het bijzonder een duurzame energievoorziening. Dit uit zich in het ontbreken van voldoende inzicht in de stand van zaken m.b.t. de huidige situatie, een onduidelijke ambitie, geen tussentijdse evaluatie van gevoerd beleid en te weinig middelen.

Goede voorbeelden

Een aantal gemeenten doet het bovengemiddeld goed en een aantal gemeenten heeft een good practise. De wil van gemeenten om duurzaam te zijn en zich met duurzame energie bezig te houden is aanwezig. Voorbeelden worden hieronder genoemd:

  • goede 0-meting: Ferwerderadiel, Dongeradeel, Dantumadiel, Leeuwarderadeel, Smallingerland en Kollumerland
  • goed klimaatbeleid: Heerenveen, Smallingerland
  • goede communicatie voor burger: Leeuwarden
  • goede voorbeelden: Tytsjerksteradiel (voorbeeldwoning in Gytsjerk)
  • goede financieringsregeling: Achtkarspelen, Terschelling
  • goede monitoring: Opsterland (tussenbalans milieubeleidsplan)

Het rapport ‘Gemeentelijk beleid, Duurzame energie in kaart gebracht’ wordt woensdagmiddag 9 januari tijdens de Groene Nieuwjaarsreceptie in het Natuurmuseum Fryslân aangeboden aan gedeputeerde Hans Konst. FMF-directeur Hans van der Werf: “De FMF daagt de provincie uit om ambitie te tonen en de regie te nemen. Fryslân wil de duurzaamste provincie van Nederland worden. Gemeenten en provincie moeten nu de handen ineen slaan en een nieuw Klimaatakkoord tekenen.”

Onderzoeksrapport Gemeentelijk Beleid Duurzame Energie

Plan van Aanpak Verduurzamen van Gemeenten