Nieuw leefgebied voor kikker en das in omgeving N381

24 september 2012

Nieuw leefgebied voor kikker en das in omgeving N381

In de omgeving van Donkerbroek zijn poelen voor de kikker en zandruggen voor de das aangelegd. Dit gebeurde in de afgelopen zomermaanden. Deze maatregelen zijn getroffen om het leefklimaat van beide dieren zo optimaal mogelijk te houden wanneer de nieuwe N381 is aangelegd.  

Een van de twee aangelegde kikkerpoelen
Een van de twee aangelegde kikkerpoelen

In de strook langs de Tsjonger zijn twee poelen aangelegd voor de poelkikker. Een van de poelen is al bewoond, er zijn kikkers gesignaleerd. De verwachting is dat ook in de andere poel kikkers komen. En dat ze volgend voorjaar de poel gebruiken voor voortplanting. Voor de das zijn er langs de Peelrug, ’t Hoogezand en de Tsjonger zandruggen aangelegd van ongeveer 30 meter lang en 8 meter breed. Deze geven de in het gebied aanwezige dassen extra mogelijkheden voor het graven van dassenburchten. Het werk aan de poelen en zandruggen is uitgevoerd door grondverzetbedrijf Pomper uit Smilde.

De aangelegde zandrug bij de Peelrug
De aangelegde zandrug bij de Peelrug

Inventarisatie maatregelen

De N381 verandert in een stroomweg. Dit kan negatieve invloeden hebben op het leefgebied van een aantal beschermde planten- en diersoorten. Ecologisch adviesbureau Buro Bakker uit Assen heeft in het projectgebied van de N381 geïnventariseerd welke dit zijn. Hiervoor zijn verzachtende maatregelen bedacht. Een aantal maatregelen moest echter al één seizoen voor de start van het werk worden uitgevoerd. Dit om de betreffende diersoorten de tijd te geven aan de nieuwe situatie te wennen. Andere maatregelen worden gelijktijdig uitgevoerd met de aanleg van de weg. Bijvoorbeeld tunnels voor diverse diersoorten en hop-overs voor de vleermuizen.

Meer informatie over het project N381 Drachten-Drentse grens is te vinden op http://www.n381.nl/.

Bron foto: Rudy Ofereins van Buro Bakker
Bron foto: Rudy Ofereins van Buro Bakker