Nieuwe Fiskatlas Fryslân over verspreiding vis in Fryslân

22 maart 2015

Nieuwe Fiskatlas Fryslân over verspreiding vis in Fryslân

Roel de Jong (links), lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân met het eerste exemplaar van de Fiskatlas, aan hem overhandigd door John Melis (rechts), van John Melis ecologie. Fotograaf: Humphrey Paap.
Roel de Jong (links), lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân met het eerste exemplaar van de Fiskatlas, aan hem overhandigd door John Melis (rechts), van John Melis ecologie.
Fotograaf: Humphrey Paap.

In navolging van andere provincies heeft Fryslân nu ook een eigen vissenatlas. De nieuwe Fiskatlas Fryslân laat zien waar de verschillende vissoorten zich in de provincie bevinden. Vrijdag 13 maart overhandigde John Melis, van John Melis ecologie, het eerste exemplaar aan Roel de Jong, lid van het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân. Bij de presentatie in restaurant De Grote Wielen in Leeuwarden waren alle partijen aanwezig die een bijdrage leverden aan de atlas.

In de Fiskatlas Fryslân staan kaarten met de verspreiding per vissoort en diverse artikelen over de ecologie van de vis, de waterkwaliteit en vismigratie. De atlas is binnen enkele weken verkrijgbaar via de boekhandel. De verzamelde gegevens over vis in Fryslân staan ook op de website www.friesland.vissenatlas.nl.

Fiskatlas

In 2011 ging Wetterskip Fryslân het initiatief ondersteunen voor de ontwikkeling van een vissenatlas voor de provincie Fryslân ; de Fiskatlas Fryslân. Naast het waterschap leverden medewerkers van de provincie Fryslân, terreinbeheerders en visserijorganisaties een bijdrage aan de totstandkoming van atlas. De gegevens zijn in de periode 2011-2014 verzameld door de adviesbureaus John Melis ecologie en Altenburg & Wymenga, met inzet van tientallen vrijwilligers van de RAVON Werkgroep VissenOnderzoek Friesland.

Hechte band

Roel de Jong sprak tijdens de bijeenkomst in restaurant De Grote Wielen over de hechte band tussen mensen en vissen in Fryslân. ‘Het gebruik van de Fryske taal in deze atlas draagt daaraan bij. De band tussen Wetterskip Fryslân en vissen is de afgelopen tien jaar ook hechter geworden. Vis is erkend als belangrijke indicator voor de waterkwaliteit. Wij investeren om het milieu van de vissen te verbeteren en om de migratie mogelijk te maken. En bij de uitvoering van ons werk houden we rekening met de beschermde soorten. De Fiskatlas is daarbij niet alleen een onmisbaar hulpmiddel, maar ook een inspiratiebron.’

Roel de Jong vraagt de hulp van iedereen om de data over vis actueel te houden. ‘Daarvoor hebben we de website. Een belangrijke rol is hierbij weggelegd voor vrijwilligers. Of je nu met je hengel, schepnet, snorkel, zaklamp of duikflessen achter de vissen aangaat, iedereen kan een bijdrage leveren en meedoen.’