Nieuwe programmamanager voor Natuer mei de Mienskip

Nieuwe programmamanager voor Natuer mei de Mienskip

De provincie en de partijen van ‘Natuer mei de Mienskip’ hebben Johan Grijpstra aangesteld als nieuwe programmamanager voor natuurontwikkeling in Fryslân. Hij gaat de komende jaren aan de slag te gaan om de voorstellen voor Natuer mei de Mienskip te begeleiden en uit te voeren. Dit doet hij in nauwe samenwerking met de natuur- en landbouworganisaties in Fryslân.

Natuer mei de Mienskip is een nieuwe vorm van samenwerking tussen de provincie en maatschappelijke organisaties met als doel meer natuur te realiseren met de bestaande financiële middelen. Daarbij wordt verbinding gelegd met opgaven op het gebied van landbouw en veenweide. De komende twee jaar wordt via drie pilots geëxperimenteerd met deze nieuwe werkwijze. Op basis hiervan wordt door de provincie een besluit genomen over de meest kansrijke aanpak voor het realiseren van het Natuurnetwerk in Fryslân. De nieuwe programmamanager heeft ook de opdracht om een programma te maken voor de gehele provinciale natuurontwikkelopgave in Fryslân. Dit is een omvang van bijna € 80 miljoen.