Noordelijk symposium tijdelijke natuur

3 maart 2014

Noordelijk symposium tijdelijke natuur

Op donderdagmiddag 3 april 2014 vindt een Noordelijk symposium over ‘Tijdelijke natuur’ plaats op bedrijventerrein Eeserwold in Steenwijk. Met de bijeenkomst willen we grondeigenaren en belanghebbenden inspireren om ruimte te geven aan tijdelijke natuur op braakliggende gronden in Noord-Nederland. Het symposium is een initiatief van de natuur- en milieufederaties van Drenthe, Friesland en Groningen.

Het bedrijventerrein Eeserwold in Steenwijk is eigendom van een projectontwikkelaar en al enige tijd ‘ingericht’ met tijdelijke natuur. Het Overijssels Landschap beheert het gebied. Tijdens het symposium brengen we een bezoek aan het gebied, als voorbeeld van hoe tijdelijke natuur in de praktijk uitpakt.

Ook krijgen bezoekers praktijkinformatie over de voordelen van Tijdelijke Natuur en hoe deze ingezet kan worden om winst te boeken voor economie en natuur. Daarnaast worden ook de juridische aspecten uitgebreid besproken. Zet 3 april dus alvast in uw agenda!

Het symposium wordt mede georganiseerd namens de acht partijen die samenwerken in de ‘Green Deal Tijdelijke Natuur’. Deze Green Deal is gesloten tussen overheden, bedrijven en natuurorganisaties, gericht op het ontwikkelen van nieuw kennis en het mogelijk maken van grootschaliger toepassing van Tijdelijke Natuur in Nederland.

Voor de bijeenkomst nodigen we een grote diversiteit aan organisaties uit: overheden, natuurorganisaties, projectontwikkelaars, ingenieursbureaus, ecologisch adviesbureaus, noem maar op. De bijeenkomst start om 13.00u en duurt tot ongeveer 17.00u. Aanmelden voor de bijeenkomst is vanwege het beperkt aantal plaatsen (60) verplicht. Een gedetailleerd programma met een link naar de aanmeldpagina verschijnt binnenkort op de website van de Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Voor meer informatie

Frank Hart
Programmaleider Samen Duurzaam
Telefoonnummer: 0592-311150
f.hart@nmfdrenthe.nl