Noordelijke Natuur en Milieufederaties richten Werkplaats Voedselbossen op

26 februari 2018

Noordelijke Natuur en Milieufederaties richten Werkplaats Voedselbossen op

De Werkplaats Voedselbossen Noord-Nederland is een initiatief van de Natuur en Milieufederaties van Friesland, Groningen en Drenthe. De Werkplaats is opgericht om kennis van voedselbosinitiatieven te vergroten en oplossingen voor problemen aan te dragen. Hiermee hopen we een versnelling teweeg te brengen in de opstart van de voedselbossen in Noord-Nederland. We merken namelijk dat het enthousiasme voor voedselbossen toeneemt en dat er veel startende lokale initiatieven ontstaan. De initiatieven ontbreekt het echter vaak aan kennis en startkapitaal voor de opstartfase om daadwerkelijk tot actie te komen.

Wat is een Voedselbos?
“Een voedselbos is een door mensen gecreëerde plantengemeenschap (planten, bomen en struiken) met een extreem hoog aantal eetbare soorten. De biodiversiteit, (ecologische) veerkracht en productiviteit (van biomassa) van een voedselbos zijn hoog. Een voedselbos is volledig zelfvoorzienend en klimaatbestendig.”

Hoe gaan we dit aanpakken
We starten begin maart 2018 met een vragenlijst voor geïnteresseerde of reeds opgestarte initiatieven. Hiermee krijgen we een goed beeld van het aantal initiatieven in onze provincies en de status van deze initiatieven. Aan de hand van de resultaten van de vragenlijst zullen we op 11 april een eerste startbijeenkomst houden om de belangrijkste vragen en knelpunten in kaart te brengen.

Vervolgens organiseren we een 5-tal werkplaats bijeenkomsten waarin we met een select gezelschap de vragen en knelpunten per stuk zullen uitwerken. Hiervoor zullen we – afhankelijk van het vraagstuk – ook expertise inhuren van buitenaf. De resultaten van deze werkplaats bijeenkomsten worden openbaar gedeeld via onze website, zodat alle initiatieven geholpen zijn met de verkregen uitkomsten en resultaten.

De werkplaats is namelijk niet alleen van belang om praktische problemen rondom een lokaal voedselbosinitiatief of een specifieke hobbel op te lossen, maar speelt ook een belangrijke rol in het verspreiden en vergroten van de regionale kennis. We bouwen dan ook aan een open platform voor zowel vergevorderde als beginnende initiatieven.

Wil jij ook meedoen aan de vragenlijst?
Stuur dan een email naar j.boekel@nmfdrenthe.nl met je naam en emailadres o.v.v. deelname Vragenlijst Voedselbosinitiatieven.

Doe je mee met de Facebook groep?
Ook zijn we gestart met een Facebookgroep voor voedselbosinitiatieven. Deze groep is voor alle geïnteresseerden in voedselbossen in Noord-Nederland. Heb je een vraag of wil je je eigen ervaring en kennis delen? Dat kan hier. Zo kunnen we elkaar helpen met kennis en ervaring over voedselbossen.