Nordwin College, werken aan een groene toekomst

24 november 2014

Nordwin College, werken aan een groene toekomst

logo Nordwin collegeDe Friese Milieu Federatie feliciteert het Nordwin College met de ‘Groene Vlag’ van het VN programma EcoSchools. Op dinsdag 25 november krijgen de laatste twee locaties van Nordwin College de hoogste onderscheiding van het VN programma EcoSchools toegewezen. Daarmee zijn alle onderwijslocaties én de Centrale Diensten van Nordwin College ‘Groene Vlag gecertificeerd’.

Nordwin College is een groene onderwijsinstelling voor VMBO-groen en MBO. De locaties zijn verspreid door heel Friesland. Tijdens de finale audit door EcoSchools is geconcludeerd dat het werken aan een duurzame koers centraal staat binnen onze scholen. Zowel in het curriculum als in de bedrijfsvoering zijn duurzame thema’s structureel geborgd.

Tijdens het toewerken naar de Groene Vlag is benoemd wat onze scholen nu doen aan duurzaamheid. Belangrijke factor is het op elke locatie actieve EcoTeam. Een EcoTeam bestaat uit 3 of 4 jongeren, een conciërge, een teamleider of directeur, een ouder of vertegenwoordiger uit het bedrijfsleven en een aantal docenten. Bij de Centrale Diensten bestaat het EcoTeam uit vertegenwoordigers van de verschillende ondersteunende diensten. Samen zorgen zij voor draagvlak en duurzame activiteiten.

Zo besteden al onze scholen nu aandacht aan streekproducten, vleesvervangers of ‘itefergriemerij’ (voedselverspilling) en zijn ze bezig hun aanbod in de kantine gezonder en duurzamer te maken. Docenten weten een breed spectrum aan duurzame thema’s te verbinden aan reguliere lessen, projecten en excursies. Naast de aanleg van zonnepanelen op de VMBO-groen locaties zijn conciërges met hulp van een coördinator facilitaire zaken actief bezig om het gas, water en elektra verbruik terug te dringen. De EcoTeams spreken docenten, conciërges, jongeren, teamleiders en directeuren aan om vanuit ieders eigen betrokkenheid en verantwoordelijkheid actiebereidheid te tonen en duurzaam te handelen.

Met het behalen van de Groene Vlag raakt onze koers op duurzaamheid, een uitvloeisel van onze missie, steeds dieper geïntegreerd in onze identiteit en schoolcultuur – een wens die zowel voortkomt uit zorg om de huidige staat van onze wereld, als uit een welbegrepen eigenbelang om onze studenten een extra meerwaarde mee te geven op de arbeidsmarkt. Uit onderzoek van de Groene Generatie blijkt immers dat 80% van de bedrijven vraagt om medewerkers die kennis hebben van duurzaamheid en ook een ‘groene attitude’ hebben.

De Groene Vlag is een eerste stap om aan die vraag te voldoen. We zien deze certificering als een rijbewijs: we hebben zicht ontwikkeld op wat de scope en de potentie van werken aan duurzaamheid is. Zaak is om nu meer ervaring, meer voorbeelden, meer actiebereidheid te ontwikkelen. Om nog meer medewerkers en jongeren te betrekken. En ook om de concrete vertaalslag naar de kennis en de capaciteiten van onze deelnemers over duurzaamheid verder te stimuleren