Oase in Wergea

20 juli 2016

Oase in Wergea

Een onvergetelijke plek bij school. Dat moet het plein bij het nieuwe schoolgebouw van de Twamêster in Wergea worden. Op het groene ‘High Tech Talent Plein’ is onder andere aandacht voor sport en bewegen, natuur en duurzaamheid en educatie en spel. Voor dit project ontvangt de werkgroep € 20.000,- uit het provinciale Iepen Mienskipsfûns. De totale investering bedraagt ruim honderdduizend euro.

Het plein wordt vormgegeven als groene oase. Biodiversiteit, biologisch geteelde planten, het hergebruiken van materiaal en ronde vormen zijn belangrijke kenmerken. Op het plein komen speeltoestellen en kunnen verschillende sporten beoefend worden. Door te werken met hoogteverschillen is er ruimte voor een amfitheater met 140 zitplaatsen. Dit wordt een plek waar muziek- en theatervoorstellingen kunnen plaatsvinden voor het hele dorp. Verder komen er fruitbomen, een vlinder-, natuur- en moestuin, een beekje, een grote loungebank, warmtemuur en grasveld. De oase is na schooltijd voor de buurt toegankelijk en stimuleert sociale interactie en fysieke activiteit van de kinderen.

De aanleg van de tuin wordt een coproductie van het dorp, de school en de ontwerper Henk Pleiter. Het beheer van de tuin doet de hovenier zoveel mogelijk in samenwerking met de kinderen van de school. Werkzaamheden vinden naar verwachting grotendeels plaats in 2016.

Iepen Mienskipsfûns weer open
Inwoners met een goed initiatief voor het verbeteren van de leefbaarheid in hun wijk dorp of stad, kunnen vanaf 12 september tot en met 7 oktober weer subsidie aanvragen uit het Iepen Mienskipsfûns. Met deze regeling helpt provincie Fryslân de initiatieven uit te voeren. In de tweede subsidieronde van 2016 ontvingen 20 projecten in Noardwest Fryslân een positief advies over hun subsidieaanvraag. De totale investering in de leefbaarheid bedraagt bijna € 735.000,-. In de laatste subsidieronde van dit jaar is nogmaals € 1,2 miljoen subsidie beschikbaar voor projecten in heel Fryslân. Kijk voor meer informatie over het Iepen Mienskipsfûns en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/imf.

 

Projecten 2e subsidieronde Iepen Mienskipsfuns 2016 NWF