Oentsjerk op Burendag in teken Groenkerk

26 september 2012

Oentsjerk op Burendag in teken Groenkerk

Zaterdag 22 september stond Oentsjerk tijdens de jaarlijkse burendag geheel in het teken van Groenkerk/Grientsjerk.

De initiatiefgroep ‘Groenkerk/Grientsjerk’ greep Burendag aan om het ‘groen’ maken van Oentsjerk onder de aandacht te brengen. Dat deed ze onder andere door samen met de Friese Milieu Federatie een minisymposium te organiseren in It Skewiel.

karel ter linden
Voorzitter Karel van der Linden van Oentsjerk-Grientsjerk vertelde dat de initiatiefgroep al samenwerkt met andere dorpen in de Trynwâlden: samen energie inkopen, onderzoeken of men in windmolenprojecten kan participeren, enz. Daar heeft men echter wel hulp bij nodig want de 7 personen van de werkgroep kunnen niet alles. Hij vroeg dan ook medewerking om de groep uit te breiden. Zo wil men proberen om Oentsjerk, de Trynwâlden in 2050 zelfvoorzienend wat betreft energie te maken en Oentsjerk het duurzaamste dorp en de Trynwâlden de duurzaamste streek van Fryslân te maken.

Zeven inwoners van Oentsjerk staken in de zomer van 2011 de koppen bij elkaar en de handen uit de mouwen. “Wij willen de wereld in goede en als het kan betere staat doorgeven aan komende generaties”, luidde hun hartenwens. De beweging Groenkerk heeft tot doel de wereld duurzamer te maken, waarbij “minsken” (people), “ierde” (planet) en “griene opbringst” (profit) harmonieus samengaan, te beginnen in Oentsjerk. Het moet aanstekelijke voorbeelden opleveren voor anderen: buurtgenoten, andere generaties (jeugd), andere dorpen (Trynwâlden wordt Grienwâlden) en de rest van de wereld. Groenkerk functioneert als het groene wiel in de regio met als motto: mondiaal denken, lokaal doen.

 rijpstra

Wethouder Houkje Rijpstra van de gemeente Tytsjerksteradiel was ’s morgens thuis in Gytsjerk ook al met zonne-energie bezig. Privé schaft zij ook zonnepanelen aan. Volgens haar werkt de gemeente er hard aan om vooral naar de toekomst te kijken en er voor te zorgen dat deze generatie de wereld goed achterlaat. Zo is er in Gytsjerk het Energie(k)Loket dat samen met het bedrijfsleven opgezet is. Het heeft pas een prijs gekregen en krijgt landelijk navolging. Het belangrijkste is volgens Rijpstra dat energiemaatregelen van onderen op genomen worden. Men moet het zelf doen. Als de buurman jou over dit onderwerp iets vertelt werkt dat beter dan dat het in de krant uitgelegd wordt. Wethouder Rijpstra heeft veel waardering voor de werkgroep en hoopt dat het als een olievlek door de Trynwâlden zal gaan en de burgers de noodzaak ervan zullen inzien.
duits

Directeur Corinna Scharringhausen van Installatiebedrijf ASN vond dat zij als niet Fries anders tegen zaken aankijkt dan een geboren Fries. Zo vindt zij het opmerkelijk dat men heel veel samen doet in deze provincie. Dat is in andere streken beslist niet zo. Samen Fryslân mooi houden. Maar ook samen aan een energie neutrale provincie werken.

Duurzame dorpen

Tom Vellinga van Netwerk Duurzame Dorpen gaf aan dat ontmoeten – delen – inspireren de belangrijkste basis is voor het netwerk. Ook werd de pas gereedgekomen film, opgenomen in Oentsjerk met o.a. Karel van der Linden en Jitske Stavenga, vertoond waarin men over Oentsjerk-Grientsjerk vertelt.
hans van nder werf
De rij sprekers werd afgesloten met Hans van der Werf, directeur van de Friese Milieu Federatie. Hij noemde Oentsjerk-Grientsjerk een voorbeeld voor heel Fryslân en feliciteerde Groenkerk/Grientsjerk met haar successen: o.a de zonnepanelenactie. De Friese Milieu Federatie kan samen met Groenkerk/Grientsjerk in de toekomst allerlei activiteiten ontplooien rondom duurzame energie (project Lokale Energie Voorwaarts!), duurzaam eten (project Oars Ite) en duurzaam kleden (project Fair Fibers).

Na afloop konden de bezoekers op 10 adressen in Oentsjerk informatie krijgen over energiemaatregelen die bewoners getroffen hebben. Dit alles in het kader van de nationale Burendag.

Met dank aan www.Trynwalden.nl