Omgevingslab: In wat voor Fryslân wilt u leven in 2030?

6 november 2017

Omgevingslab: In wat voor Fryslân wilt u leven in 2030?

In 2019 wordt de Omgevingswet ingevoerd. Eén wet die 26 wetten en regels voor de fysieke leefomgeving vervangt.

Het Rijk, de provincies en de gemeenten werken aan een integrale Omgevingsvisie voor hun eigen grondgebied. Voor provincie Fryslân gaan bijvoorbeeld het Streekplan, het Verkeer en Vervoerplan, het Waterhuishoudingsplan en het Frysk Miljeuplan op in de Omgevingsvisie.

Wat zijn onze lange termijn ambities voor wonen, bedrijvigheid en recreatie? Wat betekent dat vervolgens voor onze natuur, water, wegen en het Friese landschap? En hoe spelen we daarbij ook nog in op klimaatverandering, krimp, energie en andere ontwikkelingen?

Provincie Fryslân, de Friese gemeenten en Wetterskip Fryslân gaan samen op pad om met de mienskip in gesprek te gaan over de ruimtelijke toekomst van Fryslân. Dat doen ze in Omgevingslabs, waar overheden in gesprek gaan met belangenorganisaties, experts, ondernemers en inwoners.

Bekijk hier de website van Omgevingslab Fryslân.